Passus zakończył realizację projektu nad rozwiązaniem do testów wydajności aplikacji

28 sierpnia 2020

 

Passus zakończył prace badawcze nad rozwiązaniem, które pozwala testować aplikacje internetowe w pełni realistycznych warunkach, z symulowanym obciążeniem sięgającym milionów użytkowników. Projekt został dofinansowany z funduszy unijnych.

Nazwa projektu: Stresstester - automatyczne testy wydajności aplikacji w symulowanych warunkach rzeczywistych

Projekt realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Rezultatem końcowym uzyskanym w wyniku realizacji zadania badawczego jest powstanie przetestowanego w środowisku operacyjnym jednego z klientów prototypu systemu do przeprowadzania testów wydajnościowych w oparciu o realne dane pozyskane z tegoż środowiska operacyjnego. Na prototyp tego systemu składa się kilka podsystemów uzyskanych w wyniku realizacji zadania badawczego w tym m.in.:

  • Podsystem do przechwytywania i generowania ruchu sieciowego, w tym platforma sprzętowa do przechwytywania i generowania i generowania ruchu
  • Podsystem dekodera i analizatora z własnym językiem skryptowym i zestawem gotowych analizatorów do wybranych protokołów i usług
  • Podsystem konwertera z własnym formatem pliku
  • Podsystem odtwarzacza dający możliwość wysyłania danych z prędkością 10Gb
  • Podsystem analizy danych – automatycznej klasyfikacji strumieni danych i przypisywania ich do dynamicznie tworzonych grup

    Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązania Stresstester i testów obciążeniowych aplikacji zapraszamy do obejrzenia webinarium, które dostępne jest tutaj

     ciag feprreg rrp lodz ueefrr