Zakres oferty

Oferujemy rozwiązania i świadczymy usługi testów penetracyjnych, obejmujące infrastrukturę informatyczną, aplikacje webowe, systemy bankowości elektronicznej, stacje robocze wykorzystywane w organizacji, analizę kodu aplikacji, styk z internetem, jak również przeprowadzenie spersonalizowanych ataków hakerskich na organizację z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod włączając w to ataki socjotechniczne. Pozwalają one na zdobycie kompletnych i obiektywnych informacji o potencjalnych zagrożeniach oraz ich rzeczywistym wpływie na bezpieczeństwo zasobów IT organizacji.

Oferta w tym zakresie obejmuje:

  • Indywidualnie prowadzone testy penetracyjne środowiska IT (w tym aplikacji webowych) oraz podatności pracowników na ataki socjotechniczne prowadzone przez ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa IT, posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji audytów bezpieczeństwa, pentestów oraz analiz systemów informatycznych.
  • Narzędzia umożliwiające cykliczne i samodzielne prowadzenie kontrolowanych testów penetracyjnych przez pracowników danych organizacji oraz ocenę konsekwencji istnienia danej luki lub podatności
  • Rozwiązania do przeprowadzania symulowanych ataków na infrastrukturę organizacji w celu identyfikacji słabych punktów, weryfikacji skuteczności istniejących systemów bezpieczeństwa oraz uzyskania danych i sugestii dotyczących mitygacji ryzyka.

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803