Riverbed Modeler

Riverbed Modeler (wcześniej OPNET) to aplikacja, która na podstawie informacji o urządzeniach, serwerach i aplikacjach pozwala zasymulować działanie niemal dowolnej sieci do transmisji danych. Uwzględnia skomplikowane relacje pomiędzy poszczególnymi elementami sieci i dostarcza szerokie spektrum informacji niezbędnych do oceny wydajności aplikacji i pracy sieci jako całości. Jej podstawowym zadaniem jest uniknięcie ryzyka i zmniejszenie kosztów rozbudowy i rekonfiguracji sieci.

Najważniejsze cechy i zastosowania:

  • Modeler posiada zintegrowany moduł umożliwiający tworzenie własnych rozwiązań w języku C++. Jest on szczególnie przydatny, gdy w sieci są stosowane nietypowe urządzenia, protokoły i aplikacje. Przy użyciu Modelera użytkownik może zbudować model urządzenia (stąd nazwa narzędzia), scharakteryzować jego pracę, np. sposób przełączania pakietów, zarządzanie pamięcią, itp.
  • Dodatkowy moduł Wireless umożliwia modelowanie, symulację i analizę sieci bezprzewodowych włączając środowisko radiowe, interferencje, charakterystyki nadajników/odbiorników, protokoły wszystkich warstw włączając MAC, routing, protokoły wyższych warstw i aplikacji.
  • Pracownicy ośrodków badawczo-rozwojowych wykorzystują Modelera jako środowisko do projektowania i testowania nowych protokołów komunikacyjnych, urządzeń, sieci i aplikacji.
  • Studenci, osoby poznające zasady projektowania sieci mogą od strony praktycznej zapoznać się z zasadami projektowania skalowalnych, wydajnych, niezawodnych i bezpiecznych sieci korporacyjnych.
  • Producenci sprzętu mogą wykorzystać zdolności symulacyjne i obszerny zestaw protokołów do optymalizacji procedur badawczych i wdrożeniowych oraz projektowania technologii bezprzewodowych.
  • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie sieci w firmie mogą prześledzić zachowanie sieci end-to-end, poprawić jej wydajność oraz przetestować różne scenariusze rozbudowy sieci.

Pobierz dodatkowe materiały

datasheet_template.jpg
Datasheet: Riverbed Modeler
Pobierz datasheet (eng)

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803