Riverbed Transaction Analyzer

Transaction Analyzer jest wszechstron­nym narzędziem do szczegółowej anali­zy transakcji aplikacyjnych. Wizualizuje przebieg transakcji w czytelnej i łatwej do interpretacji formie. Pozwala pro­gnozować wpływ zmian w sieci na czas odpowiedzi aplikacji. Uniwersalne śro­dowisko testowe umożliwia sprawdze­nie efektów zmian w aplikacji przed jej wdrożeniem w środowisku produkcyj­nym.

Wybrane korzyści:

 • Szybka diagnostyka przyczyn spadku wydajności aplikacji.
 • Propozycje rozwiązań zidentyfikowanych problemów sugerowane bezpośrednio przez system.
 • Możliwość weryfikacji wydajności aplikacji jeszcze przed jej wdrożeniem w środowisku produkcyjnym.
 • Optymalizacja kosztów rozbudowy infrastruktury IT.


Najważniejsze zastosowania i funkcjonalności:

 • Analiza transakcji aplikacyjnych.
 • Wizualizacja przebiegu transakcji w czytelnej i łatwej do interpretacji formie.
 • Precyzyjne wymiarowanie łączy.
 • Weryfikacja wpływu planowanych zmian w infrastrukturze (np. konsolidacji serwerów) na wydajność aplikacji.
 • Symulacja skuteczności planowanej metody rozwiązania problemu (np. przydatności rozwiązań do optymalizacji sieci WAN).
 • Szczegółowa analiza pakietów transakcji w trybie off-line.
 • Czytelne diagramy przedstawiające działanie aplikacji.
 • Dekodowanie kilkuset protokołów sieciowych, w tym m.in. Citrix, SOAP, VoIP, SSL, SQL, HTTP.
 • Obsługa nieograniczonej liczby bezpiecznych i nieobciążających systemu operacyjnego agentów, rejestrujących pakiety na różnych platformach. Rejestracja pakietów w trybie ciągłym w celu identyfikacji incydentalnych problemów.
 • Korelacja i automatyczna synchronizacja pakietów zarejestrowanych przez kilku agentów.
 • Obsługa aplikacji działających w środowisku wirtualnym.
 • Modelowanie procesu optymalizacji infrastruktury IT.
 • Raporty diagnostyczne identyfikujące przyczyny problemów i opóźnień w działaniu aplikacji.
 • Uniwersalne środowisko testowe do symulacji i sprawdzania efektu zmian wprowadzanych w aplikacji.
 • Zestaw gotowych oraz konfigurowalnych raportów dla programistów, administratorów i menedżerów.

Pobierz dodatkowe materiały

datasheet_template.jpg
Datasheet: Riverbed Transaction Analyzer
Pobierz datasheet (eng)

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803