Emitent posiada podmioty zależne i tworzy grupę kapitałową

Grupa kapitałowa Passus SA

Passus SA

Passus SA jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej, spółka została założona na bazie zespołu funkcjonującego do 2014 roku w ramach struktur Passus Sp. z o.o. Passus jest liderem polskiego rynku APM/NPM (Application/Network Performance Management) i ma bardzo mocną pozycję w obszarze bezpieczeństwa IT oraz rozwiązań antyfraudowych. Siłą spółki jest doświadczony zespół o bardzo wysokich kompetencjach, który potrafi rozwiązać i zapobiec większości problemów związanych z wydajnością sieci i aplikacji oraz bezpieczeństwem IT. Passus podczas realizacji projektów dla klientów wykorzystuje zarówno własne rozwiązania, jak i niszowe produkty o bardzo dużych możliwościach – stworzone m.in. przez firmy zaliczane do grona Liderów Gartnera.

Chaos Gears sp. z o.o.

Chaos Gears specjalizuje się w realizacji projektów cloud dla dużych firm i instytucji, a także szybko rozwijających się start-upów. Spółka koncentruje swoją ofertę wokół chmury w szczególności technologii Amazon Web Services (AWS), udostępniając szereg usług i narzędzi służących automatyzacji procesu migracji i zarządzania infrastrukturą i aplikacjami w chmurze. Oferta Chaos Gears jest komplementarna wobec oferty Passus, który ma w swoim portfolio rozwiązania dla dużych organizacji zapewniające bezpieczny i wydajny dostęp do chmury, m.in. firm Riverbed i Symantec.

W dniu 16 lutego 2018 r. firma Passus SA objęła 200 udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.000 zł za łączną kwotę 267.000 zł stanowiących 62,5% udziałów w kapitale i głosach na WZW w firmie Chaos Gears Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Goraszewska 19, 02-910 Warszawa, wpisanej do KRS pod nr 0000709846 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS, o nr REGON 369201072 i nr NIP 5213808415.

AISecurity sp. z o.o.

Celem AISecurity sp. z o.o. jest zajęcie wiodącej pozycji na rynku  MSS (Managed Security Services), który zdaniem zarządu Passus SA nie jest jeszcze w pełni zagospodarowany. Spółka zamierza zrealizować ten cel poprzez stworzenie Security and Network Operating Center (SNOC) i sprzedaż kompleksowych usług z zakresu monitoringu, analizy i troubleshootingu wszystkich aspektów działania infrastruktury IT organizacji.

W dniu 14 marca 2018 r. Spółka objęła 650 udziałów o łącznej wartości nominalnej 65.000 zł za łączną kwotę 65.000 zł stanowiących 65% udziałów w kapitale i głosach na WZW w nowopowstałej firmie AISecurity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Goraszewska 19, 02-910 Warszawa, wpisanej do KRS pod nr 0000727206 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS, o nr REGON 369945460 i nr NIP 5213822243.

Wisenet sp. z o.o.

Wisenet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Goraszewskiej 19, 02-910 Warszawa została powołana 31 marca 2009 roku, Aktem Notarialnym sporządzonym przez Notariusz Elżbietą Piotrowską w kancelarii w Warszawie (Repozytorium A nr 396/2009). W dniu 05 maja 2009 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS nr 0000328973.

Wisenet specjalizuje się w realizacji projektów informatycznych z bezpieczeństwa IT w szczególności SIEM, SOAR i DAM oraz świadczy usługi doradztwa oraz profesjonalnego wsparcia 24/7.

Potwierdzeniem kompetencji zespołu Wisenet jest szereg certyfikatów indywidualnych w tym m.in IBM Certified Deployment Professional Security QRadar SIEM, IBM Certified Deployment Professional Security QRadar Vulnerability Manager, Certified Information Systems Security Professional, Certified Ethical Hacker, ArcSight Certified AS Data Platform Technical, Offensive Security Certified Professional (OSCP), Certified Incident Handling Engineer (CIHE), Certified Vulnerability Assessor (CVA), Certified Penetration Testing Engineer (CPTE), PRINCE2 Foundation.

Klientami Wisenet są największe polskie firmy i instytucje w tym m.in. Allianz, Energa, Link4, Netia, Orlen, PGE, PKO Ubezpieczenia, Play, PLK, Polkomtel, PZU oraz T-Mobile

Passus S.A. posiada 100% udziałów w spółce Wisenet.