Zakres oferty

Nasza oferta obejmuje specjalistyczne przenośne oraz stacjonarne narzędzia, które pozwalają rozwiązać problemy z routingiem, integracją usług sieciowych w sieciach LAN, WLAN oraz sieciach wirtualnych. Umożliwiają one m.in.:

  • Przechwytywanie pakietów z szybkością łącza sięgającą do 10Gb/s w celu rozwiązywania złożonych problemów aplikacyjnych
  • Automatyczne wyszukiwanie błędów w infrastrukturze sieci (np. podwójne adresy IP, nieprawidłowe maski podsieci, brak odpowiedzi domyślnego routera), a następnie ich kategoryzowanie i sortowanie
  • Analizę ruchu w sieci korporacyjnej pod kątem korzystania z niedozwolonych aplikacji obciążających sieć lub osłabiających bezpieczeństwo
  • Wykrywanie przeciążonych urządzeń
  • Szybkie rozwiązywanie problemów z wydajnością aplikacji związanych z infrastrukturą sieciową poprzez monitoring wszystkich interfejsów na ścieżce pracy aplikacji
  • Analizę wydajności sieci bezprzewodowej poprzez monitoring kanałów, przechwytywanie i dekodowanie pakietów oraz analizę widma radiowego

Powiązane produkty

OptiView XG
analizuje ruch 10Gb/s "w kablu" z możliwością przechwytywania danych przy szybkości do 10 Gb/s.
FlowControl XN
monitoruje poziom ruchu sieciowego, śledzi aktywność użytkowników oraz usług, monitoruje sposób użytkowania internetu
Więcej
AirMagnet Spectrum XT
pozwala zobaczyć i zbadać widmo radiowe w sieci Wi-Fi ze szczególnym uwzględnieniem źródeł zakłóceń i ich fizycznej lokalizacji.
NetScout nGenius ONE
szczególnie przydatny do troubleshootingu usług związanych z UC takich jak VoIP czy wideo.

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803