splunk_300.png

Splunk

Nasza oferta rozwiązań Splunk obejmuje zestaw narzędzi analitycznych umożliwiających dokładny i wydajny monitoring bezpieczeństwa oraz kondycji systemów informatycznych, infrastruktury i aplikacji biznesowych. Dzięki swojej rozproszonej architekturze, pozwala on na gromadzenie, przechowywanie, analizę i korelację dużych ilości informacji pochodzących z bardzo zróżnicowanych źródeł.

Firma Passus SA od 2013 roku jest partnerem Splunk w Polsce i aktualnie posiada najwyższy status partnerski Splunk Elite Partner.

SPLUNK ENTERPRISE

Splunk jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do analizy danych maszynowych - zapisów transakcji użytkownika, jego interakcji z systemem lub urządzeniem, zachowania urządzeń, a także szeroko rozumianych incydentów bezpieczeństwa (nadużyć, ataków, wycieków danych). System w jednym miejscu gromadzi i udostępnia dane pochodzące zarówno ze środowisk fizycznych, wirtualnych jak i z chmury umożliwiając ich wyszukiwanie, monitorowanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dodatkowo rozwiązanie może zostać rozszerzone o szereg zawansowanych aplikacji z zakresu monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem danych i aplikacji przeznaczonych dla analityków i zespołów SOC:

SPLUNK ENTERPRISE SECURITY (ES)

Rejestruje i upraszcza zarządzanie logami i aktywnościami generowanymi przez systemy zabezpieczeń, systemy operacyjne, aplikacje biznesowe, urządzenia sieciowe oraz bazy danych. Koreluje dane pochodzące z różnych elementów infrastruktury IT. Analizuje wzorce zachowań umożliwiając ocenę ich wpływu na ciągłość działania organizacji. Lider raportu Gartnera w kategorii SIEM.

SPLUNK PHANTOM

Rozwiązanie klasy SOAR, umożliwiające skrócenie czasu reakcji na incydent oraz bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem poprzez integrację zespołów, procesów i narzędzi. Dzięki Phantom zespoły bezpieczeństwa mogą automatyzować zadania, organizują przepływy pracy i obsługują szeroki zakres funkcji SOC, takich jak zarządzanie zdarzeniami, współpraca czy raportowanie.

SPLUNK USER BEHAVIOUR ANALYTICS (UBA)

Wykorzystuje analizę behawioralną do wykrywania anomalii zachowań użytkownika  - częstość interakcji, rodzaj wykonywanych operacji, lokalizacje itp. Dzięki zastosowanym technikom analizy danych, w tym uczenia maszynowego, rozwiązanie pozwala na bardzo wczesną w pełni automatyczną identyfikację zagrożeń związanych z niestandardowym zachowaniem użytkowników systemów.

FOLDER NA TEMAT ROZWIĄZAŃ SPLUNK

PRZYKŁAD WDROŻENIA ROZWIĄZANIA SPLUNK W FIRMIE BEST S.A.

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803