splunk_300.png

Splunk

Nasza oferta rozwiązań Splunk obejmuje zestaw narzędzi analitycznych umożliwiających dokładny i wydajny monitoring bezpieczeństwa oraz kondycji systemów informatycznych, infrastruktury i aplikacji biznesowych. Dzięki swojej rozproszonej architekturze, pozwala on na gromadzenie, przechowywanie, analizę i korelację dużych ilości informacji pochodzących z bardzo zróżnicowanych źródeł.

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803