Zarząd


Zarząd został powołany 22 lipca 2014 r., jego kadencja jest wspólna i trwa 5 lat. Zarząd obecnej kadencji, powołany wraz z założeniem Spółki, został wpisany w KRS w dniu 5 sierpnia 2014 r. Mandaty Członków Zarządu wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

W skład Zarządu wchodzą:

 • Tadeusz Dudek – Prezes Zarządu
 • Łukasz Bieńko – Członek Zarządu
 • Michał Czernikow – Członek Zarządu
 • Bartosz Dzirba – Członek Zarządu,
 • Dariusz Kostanek – Członek Zarządu
 • Karolina Janicka – Członek Zarządu
Życiorysy Zarządu Spółki

Organy kontrolne

Rada Nadzorcza została powołana 22 lipca 2014 r., jej kadencja jest wspólna i trwa 5 lat. Rada Nadzorcza obecnej kadencji, powołana została wraz z założeniem Spółki, została wpisana w KRS w dniu 5 sierpnia 2014 r. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
 • Paweł Misiurewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Philippe Pascal Rene Gautier – Członek Rady Nadzorczej,
 • Karol Jonatowski – Członek Rady Nadzorczej,
 • Michael Juergen Schoeneberg – Członek Rady Nadzorczej,
 • Dariusz Piszczatkowski – Członek Rady Nadzorczej.
Życiorysy Rady Nadzorczej