Zarząd


Zarząd został powołany na drugą kadencję przez Radę Nadzorczą Emitenta w dniu 28 maja 2019 r. Od dnia 1 lutego p. Dorota Deręg zastąpiła na stanowisku członka Zarządu p. Karolinę Janicką. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat. Mandaty Członków Zarządu wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

W skład Zarządu wchodzą:

 • Tadeusz Dudek – Prezes Zarządu
 • Bartosz Dzirba – Wiceprezes Zarządu
 • Łukasz Bieńko – Członek Zarządu
 • Michał Czernikow – Członek Zarządu
 • Dorota Deręg – Członek Zarządu
 • Dariusz Kostanek – Członek Zarządu

Organy kontrolne

Rada Nadzorcza została powołana 12 czerwca 2019 r., jej kadencja jest wspólna i trwa 5 lat. W dniu 21 czerwca 2022 roku Walne Zgromadzenie odwołało dwóch członków Rady Nadzorczej i powołało w ich miejsce p. Jacka Czykiela i Łukasza Żuka. W dniu 29.11.2023 z funkcji członka Rady Nadzorczej zrezygnował p. Jacek Czykiel a Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej p. Kamila Jastrzębskiego oraz Roberta Reiwer. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Paweł Misiurewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Jacek Figuła - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
 • Philippe Pascal Rene Gautier – Członek Rady Nadzorczej,
 • Kamil Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej,
 • Robert Reiwer – Członek Rady Nadzorczej,
 • Łukasz Żuk – Członek Rady Nadzorczej,