Zarząd


Zarząd został powołany na drugą kadencję przez Radę Nadzorczą Emitenta w dniu 28 maja 2019 r., jego kadencja jest wspólna i trwa 5 lat. Mandaty Członków Zarządu wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

W skład Zarządu wchodzą:

 • Tadeusz Dudek – Prezes Zarządu
 • Bartosz Dzirba – Wiceprezes Zarządu
 • Łukasz Bieńko – Członek Zarządu
 • Michał Czernikow – Członek Zarządu
 • Dariusz Kostanek – Członek Zarządu
 • Karolina Janicka – Członek Zarządu

Organy kontrolne

Rada Nadzorcza została powołana 12 czerwca 2019 r., jej kadencja jest wspólna i trwa 5 lat. Rada Nadzorcza obecnej kadencji, powołana została przez Walne Zgromadzenie Wspólników. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

Uwaga: Na tę chwilę nie mamy przewodniczącego -sami członkowie.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
 • Paweł Misiurewicz – Członek Rady Nadzorczej,
 • Philippe Pascal Rene Gautier – Członek Rady Nadzorczej,
 • Karol Jonatowski – Członek Rady Nadzorczej,
 • Michael Juergen Schoeneberg – Członek Rady Nadzorczej,
 • Jacek Figuła - Członek Rady Nadzorczej.