Statut spółki z dn. 25 maja 2021 r.

Aktualny statut Passus SA przyjęty Uchwałą nr 21 oraz Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 27 maja 2021 r.

Dokument Informacyjny z dn. 28 czerwca 2018 r.


Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii D oraz akcji serii F o obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.