Statut spółki z dn. 4 czerwca 2020 r.


Aktualny statut Passus SA przyjęty Uchwałą nr 23 oraz Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 4 czerwca 2020 r.

Dokument Informacyjny z dn. 28 czerwca 2018 r.


Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii D oraz akcji serii F o obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.