Zakres oferty

Oferujemy rozwiązania, które rozpoznają ruch SSL niezależnie od portu oraz aplikacji, a następnie deszyfrują go, w celu przesłania pakietów do analizy przez dowolny system – np. IPS, AV, sandbox, zaawansowanej analizy czy logowania. Dodatkowo możliwość  kategoryzacji URL pozwala na budowanie polityk wyłączających z dekrypcji ruch traktowany jako poufny np. komunikacja z bankowością online, portalami związanymi z ochroną zdrowia itp.

Umożliwiają one:

  • automatycznie wykrywanie zagrożeń rozprzestrzeniających się protokołami szyfrowanymi np. trojan Zeus
  • selektywne deszyfrowanie ruchu w celu zapewnienia prywatności poufnych danych
  • integrację z aktywnymi (UTM, NGFW, IPS) i pasywnymi (np. IDS) systemami firm trzecich
  • pracę z  wysoką wydajnością nawet do 9 Gbps ruchu z obsługą ponad 70 cipher suites
  • pełną przeźroczystość w sieci lokalnej bez konieczności rekonfiguracji adresacji IP czy topologii sieci
  • podpięcie urządzeń w trybie in-line lub tap z jednego lub wielu segmentów sieci
  • wsparcie dla ruchu przychodzącego oraz wychodzącego z obsługą asymetrycznego routingu

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803