SSL Visibility Appliance

W odpowiedzi na rosnący udział ruchu szyfrowanego oraz prognoz że coraz więcej zaawansowanego malware będzie się rozprzestrzeniać za pośrednictwem szyfrowanych protokołów SSL Visibility Appliance stanowi integralny komponent systemów bezpieczeństwa, zapewniając widoczność całości ruchu. Urządzenie rozpoznaje ruch SSL niezależnie od portu oraz aplikacji, a następnie deszyfruje go, w celu przesłania pakietów do analizy przez dowolny system – np. IPS, AV, sandbox, zaawansowanej analizy czy logowania. Dodatkowa licencja kategoryzacji URL pozwala na budowanie polityk wyłączających z dekrypcji ruch traktowany jako poufny np. komunikacja z bankowością online, portalami związanymi z ochroną zdrowia itp.

  • Automatyczne wykrywanie protokołów SSL/TLS niezależnie od numeru portu czy aplikacji
  • Automatyczne wykrywanie zagrożeń rozprzestrzeniających się protokołami szyfrowanymi np. trojan Zeus
  • Selektywne deszyfrowanie ruchu w celu zapewnienia prywatności poufnych danych
  • Wygodna integracja z aktywnymi (UTM, NGFW, IPS) i pasywnymi (np. IDS) systemami firm trzecich (decrypt once feed many)
  • Wysoka wydajność nawet do 9 Gbps ruchu z obsługą ponad 70 cipher suites
  • Pełna przeźroczystość w sieci lokalnej bez konieczności rekonfiguracji adresacji IP czy topologii sieci
  • Elastyczność implementacji pozwalająca na podpięcie urządzeń w trybie in-line lub tap z jednego lub wielu segmentów sieci
  • Wsparcie dla ruchu przychodzącego oraz wychodzącego z obsługą asymetrycznego routingu

Pobierz dodatkowe materiały

datasheet_template.jpg
Datasheet: Opis najważniejszych funkcjonalności rozwiązania Symantec SSL Visibility Appliance
Pobierz datasheet

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803