sycope_300.png

Sycope

Sycope jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej Passus odpowiadającą za rozwój produktów własnych. Flagowe rozwiązanie spółki to zaawansowane narzędzie do monitorowania różnych obszarów infrastruktury IT, zarówno pod kątem wydajności jak i bezpieczeństwa.  
Uzupełnieniem oferty jest rozwiązanie Ambience (system do ekstrakcji i transformacji danych z ruchu sieciowego w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz wykrywania zagrożeń wewnętrznych) oraz nDiagram (system do wizualizacji połączeń i parametrów pracy urządzeń sieciowych).

SYCOPE (WCZEŚNIEJ POD NAZWĄ FLOWCONTROL)

Sycope jest zaawansowanym rozwiązaniem, które rejestruje, przetwarza i analizuje wszystkie parametry zawarte w NetFlow i powiązanych z nim protokołach, wzbogaca je o dane SNMP, geolokalizację i edytowalne listy adresów IP. System bezpieczeństwa został stworzony w oparciu o metodykę ATT&CK MITRE, a autorskie reguły i mechanizmy detekcji incydentów bezpieczeństwa umożliwiają wykrycie ataków i niepożądanych aktywności w sieci.

NDIAGRAM

nDiagram to aplikacja do wizualizacji połączeń i parametrów pracy urządzeń sieciowych w postaci graficznych diagramów. Diagramy mogą być osadzone na niestandardowym, zdefiniowanym przez użytkownika tle graficznym, np. mapie kraju lub planie budynku, co ułatwia lokalizację konkretnych procesów.

AMBIENCE

Ambience dokonuje ekstrakcji danych z ruchu sieciowego i strumieni informacji. Umożliwia ich przekształcenie, w tym uzupełnienie o dane z zewnętrznych źródeł, a następnie przekazanie do dowolnego sytemu np. SIEM, Business Intelligence, zbiorów Big Data, systemów antyfraudowych lub compliance.

NAGRANIE Z WEBINARIUM: Jak w 60 sekund wykryć luki w bezpieczeństwie i wąskie gardła infrastruktury IT?

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803