sycope_300.png

Sycope

Sycope jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej Passus odpowiadającą za rozwój produktów własnych. Obecnie w ofercie Passus znajduje się kilka rozwiązań tworzących system Sycope: FlowControl XN do monitorowania sieci i urządzeń sieciowych z wykorzystaniem protokołu NetFlow uzupełniony o moduł bezpieczeństwa XNS oraz moduł do mitygacji ataków DDoS, Ambience (system do ekstrakcji i transformacji danych z ruchu sieciowego w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz wykrywania zagrożeń wewnętrznych), nDiagram (system do wizualizacji połączeń i parametrów pracy urządzeń sieciowych).

FLOWCONTROL

Rozwiązanie do analizy ruchu sieciowego oraz wykrywania zagrożeń z wykorzystaniem protokołów NetFlow v5 i v9, SFlow, IPFIX oraz NSEL. Rejestruje, przetwarza i analizuje wszystkie parametry zawarte w NetFlow i powiązanych z nim protokołach, wzbogaca je o dane SNMP, geolokalizację i edytowalne listy adresów IP. FlowControl łączy funkcje kolektora danych i analizatora umożliwiając diagnozowanie przyczyn problemów z połączeniami sieciowymi oraz powstawania wąskich gardeł w sieci. Składa się z trech w pełni zintegrowanych modułów: XN - do monitorowania ruchu sieciowego pod kątem wydajności i dostępności, XNS - analizy zagrożeń bezpieczeństwa IT oraz XND odpowiadający za wykrywanie i mitygację ataków DDoS.

NDIAGRAM

nDiagram to aplikacja do wizualizacji połączeń i parametrów pracy urządzeń sieciowych w postaci graficznych diagramów. Diagramy mogą być osadzone na niestandardowym, zdefiniowanym przez użytkownika tle graficznym, np. mapie kraju lub planie budynku, co ułatwia lokalizację konkretnych procesów.

AMBIENCE

Ambience dokonuje ekstrakcji danych z ruchu sieciowego i strumieni informacji. Umożliwia ich przekształcenie, w tym uzupełnienie o dane z zewnętrznych źródeł, a następnie przekazanie do dowolnego sytemu np. SIEM, Business Intelligence, zbiorów Big Data, systemów antyfraudowych lub compliance.

ZAPYTAJ O TESTY ROZWIĄZAŃ SYCOPE

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803