23-25.08.2023: Konferencja KSC Forum

Zapraszamy do udziału w 5. edycji konferencji skoncentrowanej na spełnieniu wymogów ustawy o KSC na poziomie danego przedsiębiorstwa i instytucji. Passus S.A. został  Partnerem Merytorycznym wydarzenia.

Konferencja obejmuje szerokie spektrum tematów dotyczących ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa – od zagadnień prawnych, poprzez proces wdrożenia, współpracę, budowanie SOC, współpracę między przedsiębiorstwami, kontekst rozporządzeń i towarzyszących aktów regulacyjnych.

Podczas prezentacji: "Security Operations Center jako remedium na NIS2? W co doposażyć naszą infrastrukturę w procesie zarządzania incydentem" omówimy tematykę SOC i roli jaką odgrywa w kontekście dyrektywy NIS2.

Szczegółowe nformacje o konferencji dostępne są na stronie: https://kscforum.pl/