Ambience SWG Management Center

Graficzna konsola do zarządzania serwerami proxy i wszystkimi pozostałymi modułami systemu SWG. Umożliwia centralne zarządzanie konfiguracją (ustawieniami systemu, definiowanie białych i czarnych list, wyjątków itp.) oraz uprawnieniami.

Dostęp i administracja

W zakresie dostępu i administracji Konsola Zarządzająca pozwala na:
 • Zarządzanie elementami systemu SWG za pomocą konsoli webowej dostępnej przez przeglądarkę WWW
 • Uwierzytelnianie administratorów za pomocą lokalnej bazy oraz z wykorzystaniem mechanizmów RADIUS lub LDAP.
 • Zarządzanie dostępem w oparciu o przypisane role (RBAC) wraz z możliwością definiowania własnych ról administracyjnych.
 • Dostęp administracyjny w trybie read-only.

Zarządzanie i konfiguracja

W zakresie zarządzania i administracji Konsola Zarządzająca pozwala na:
 • Centralne zarządzanie regułami bezpieczeństwa, zdefiniowanymi w systemie SWG.
 • Podgląd stanu komponentów monitorowanych elementów systemu SWG (m.in. interfejsów, modułów).
 • Uzupełnianie list o nowe niedopuszczalne treści, na podstawie danych zaprezentowanych w statystykach wygenerowanych przez konsolę raportującą, mechanizmów analitycznych dynamicznej analizy treści.
 • Uzupełnianie bazy adresów URL Systemu, SWG, służącej do filtracji ruchu web (w tym globalnych, białych oraz czarnych list) z wykorzystaniem różnych danych, m.in.: danych statystycznych wygenerowanych przez konsolę raportującą.
 • Dystrybucję aktualizacji do wszystkich elementów składowych Systemu SWG.

Rejestrowanie zdarzeń w logach

Konsola Zarządzająca została wyposażona w szereg mechanizmów umożliwiających rejestrowanie i analizę zdarzeń dotyczących wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa systemu.
 • Informacje o poszczególnych zdarzeniach mogą być logowane w lokalnej bazie lub przesyłane za pomocą protokołu syslog.
 • Narzędzia do przeglądania logów w czasie rzeczywistym z podziałem na logi, aktywności użytkowników i logi systemowe Systemu SWG.
 • Narzędzia do definiowania polityk logowania do systemu SIEM informacji o każdej sesji związanej z ruchem dozwolonym, ruchu blokowanym, aktywnością administratorów, zużyciem zasobów oraz parametrami komponentów Systemu.

Aktualizacje

Wszystkie bazy sygnatur, kategoryzacji i feed’ów dostarczone wraz z systemem są na bieżąco i cyklicznie aktualizowane przez producenta oprogramowania.

 
Bezpieczeństwo

Dane poufne, takie jak klucze prywatne oraz hasła przechowywane są w postaci zaszyfrowanej. Komunikacja między elementami systemu SWG a konsolą zarządzającą jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803