Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus SA - 4 czerwca 2020 r.


Zarząd Spółki Passus SA z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Goraszewskiej 19. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus SA - 21 stycznia 2020 r.


Raport EBI
Temat: Korekta raportu EBI 2/2020 - Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 21 stycznia 2020 r.

 
Zarząd Spółki Passus S.A. niniejszym informuje, że zidentyfikował oczywiste omyłki pisarskie w liczbie akcji, z których oddano głosy na NWZ w dniu 21 stycznia 2020 r., a którą przedstawiono w dokumencie stanowiącym załącznik do raportu bieżącego EBI nr 2/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. „Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 21 stycznia 2020 r.". Oczywista omyłka pisarska dotyczy ogólnej liczby akcji, z których oddano głosy nad uchwałami, liczby ważnych głosów oraz głosów "za". Pozostała treść aktu pozostaje bez zmian.

Wyniki głosowania nad uchwałami nr 1, nr 2 oraz nr 3 przed zmianami:
  • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.198.003
  • Łączna liczba ważnych głosów – w tym 1.198.003
  • Głosów "za" – 1.198.003

Wyniki głosowania nad uchwałami nr 1, nr 2 oraz nr 3 po zmianach:
  • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.166.947
  • Łączna liczba ważnych głosów – w tym 1.166.947
  • Głosów "za" – 1.166.947

Akt notarialny o numerze rep. A 436/2020 zawierający protokół sprostowania oczywistych omyłek w akcie notarialnym z dnia 21 stycznia 2020 r. o numerze rep. A 352/2020 został sporządzony przez Notariusz Dorotę Ciechomską w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Wynalazek 2a, lok U1 w Warszawie.

Emitent ponownie zamieszcza treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 21 stycznia 2020 r. wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.
PROTOKÓŁ
Treść uchwał podjętych na NWZ  dniu 21 stycznia 2020 r.

Zarząd Spółki Passus S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 stycznia 2020 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą
PROTOKÓŁ
Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 21 stycznia 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (NWZA), które odbędzie się o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Goraszewskiej 19 w Warszawie.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
  • treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 21.01.2020 r. wraz z zestawieniem planowanych zmian w treści Statutu Spółki;
  • projekty Uchwał;
  • informacja o ogólnej liczbie głosów;
  • formularz głosowania przez pełnomocnika.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus SA - 12 czerwca 2019 r.

Treść podjętych uchwał ze wskazaniem liczby głosów
PROTOKÓŁ
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Goraszewskiej 19.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.