Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus SA - 12 czerwca 2019 r.

Treść podjętych uchwał ze wskazaniem liczby głosów
PROTOKÓŁ
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Goraszewskiej 19.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.