nDiagram

Sycope nDiagram jest aplikacją, która wizualizuje w postaci graficznych diagramów połączenia i parametry pracy urządzeń sieciowych. Istotnie upraszcza analizę i interpretację danych zgromadzonych przez urządzenie NetIM firmy Riverbed. Diagramy mogą być osadzona na dowolnym podkładzie graficznym definiowanym przez użytkownika, np. mapie kraju lub planie budynku, co znacznie ułatwia ich lokalizację.

Diagramy

Rysowany diagram odzwierciedla strukturę hierarchiczną sieci zdefiniowaną w NetIM, pokazuje urządzenia sieciowe, serwery oraz połączenia między nimi. Elementy diagramu poprzez zmianę kolorów informują użytkownika o stanie prac poszczególnych komponentów (np. przeciążenia urządzeń, utylizacja łącz). Funkcja drilldown umożliwia analizę sieci od ogółu do szczegółu, a tym samym zapewnia intuicyjne poruszanie się po hierarchicznej strukturze sieci.
Aplikacja została też wyposażona w szereg łatwo dostępnych filtrów, które umożliwiają wyświetlania i ukrywanie elementów diagramu, np. określonych typów urządzenia lub nazwanych grup. 
Ikony na diagramie opisują urządzenia wyświetlając ich nazwę, rodzaj, dane interfejsów sieciowych. Istnieje tez możliwość dodawania własnych opisów oraz komentarzy. Interfejs aplikacji wyposażono w menu kontekstowe. Za jego pośrednictwem administrator posiadający określone uprawnienia może szybko zalogować się do konkretnego urządzenia lub uruchomić na nim dowolny skrypt.

Logi

nDiagram wizualizuje zdarzenia pochodzące z Riverbed NetIM w postaci tabeli, którą można filtrować według różnych kryteriów, np. po ważności lub nazwie. Zdarzenia takie mogą być następnie obsługiwane za pomocą zdefiniowanych przez użytkownika prostych procesów tzn. mogą być np. komentowane, ukrywane lub odznaczane do późniejszej obsługi.

Alerty

nDiagram posiada zaawansowany system powiadomień, który  umożliwia precyzyjne określenie  rodzaju zdarzeń, o których użytkownik systemu ma być poinformowany. Istnieje możliwość definiowania zaawansowanych reguł łącznie z agregacją takich samych zdarzeń zachodzących w danym odstępie czasu co pozwala ograniczyć liczbę komunikatów.

Uprawnienia

nDiagram daje możliwość definiowania uprawnień poprzez definiowanie ról i przypisywanie im dostępu do grup urządzeń zdefiniowanych w Riverbed NetIM. Współpracuje też z Portalem firmy Riverbed pozwalając określić do prawa dostępu użytkownika na poziomie osadzania aplikacji w iframe Portalu.


Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803