Zakres oferty

Nasza oferta obejmuje rozwiązania do wczesnego wykrywania symptomów wpływających na spadek wydajności lub brak dostępności aplikacji dla użytkowników. Umożliwiają one:

  • Pomiar czasu odpowiedzi aplikacji z punktu widzenia wewnętrznych i zewnętrznych (zdalnych) użytkowników
  • Diagnozowanie problemów związanych m.in. z niedostateczną dostępnością aplikacji dla użytkowników, długim czasem reakcji lub nadmiernym obciążeniem serwerów
  • Alarmowanie o odstępstwach od obowiązujących warunków SLA
  • Wskazanie źródła problemu – sieć/serwer/aplikacja, a następnie przypisanie problemu do odpowiedniego zespołu oraz nadanie mu priorytetu w zależności od jego konsekwencji
  • Dekodowanie kilkuset protokołów sieciowych m.in. Citrix, SOAP, VoIP, SSL, SQL, http oraz analizę wydajności aplikacji działających w środowisku wirtualnym
  • Symulację i sprawdzenie efektu zmian wprowadzonych w aplikacji

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803