Kontakt

Adres do korespondencji

Passus S.A.

ul. Bzowa 21, 02-708 Warszawa

Dane kontaktowe

Dane rejestrowe

Passus Spółka Akcyjna

ul. Bzowa 21, 02-708 Warszawa

NIP: 521-367-66-00

KRS: 0000518853

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 126 710 PLN