Kontakt

Dane kontaktowe

Passus S.A.

ul. Bzowa 21, 02-708 Warszawa

Email: passus@passus.com.pl

Telefon: +48 695 444 803

Fax: +48 22 100 47 68

Oddział firmy

ul. Dworcowa 16

97-310 Moszczenica

Telefon:  44 741 47 13

Dane rejestrowe

Passus Spółka Akcyjna

ul. Bzowa 21, 02-708 Warszawa

NIP: 521-367-66-00

KRS: 0000518853

REGON: 147353931

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 191 600 PLN