Alior Bank

Alior Bank

System monitoringu aplikacji użytkowanych w banku

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Rozwiązanie zapewniające bezprzewodowy dostęp do Internetu w budynkach Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGWpx

ZUS

ZUS

Wykonanie testów penetracyjnych

NIK

NIK

Wdrożenie rozwiązania do automatycznego roszywania ruchu SSL/TLS oraz rozbudowa systemu do wykrywania i blokowania malware

MSZ

MSZ

Wdrożenie oprogramowania do przeprowadzania testów penetracyjnych

NFZ

NFZ

MON

MON

NBP

NBP

Wdrożenie systemu do monitorowania sieci i aplikacji; modernizacja infrastruktury urządzeń monitoringu sieci i bezpieczeństwa systemów Bankowości Elektronicznej i Sprawozdawczości

Komenda Główna Policji

Komenda Główna Policji

Wdrożenie systemu do pomiarów wydajnościowych sieci transmisyjnych, serwerów i aplikacji

MZA Warszawa

MZA Warszawa

Zapewnienie darmowego, bezprzewodowego Internetu w autobusach komunikacji miejskiej

IKEA Polska

IKEA Polska

Wykonanie pomiarów site survey w celu weryfikacji rzeczywistych parametrów istniejącej sieci wifi oraz zaplanowanie i weryfikację w praktyce sieci w obiektach nie posiadających infrastruktury 802.11

PKP SA

PKP SA

Udostępnienie podróżnym darmowego, bezprzewodowego Internetu na 15 dworcach kolejowych

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej

System monitorowania pracy kluczowych aplikacji

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Oprogramowanie do modelowania sieci

Gaz-System

Gaz-System

Rozwiązanie do wykonania zautomatyzowanych testów penetracyjnych

Plus

Plus

Rozwiązanie do wykonania zautomatyzowanych testów penetracyjnych

Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego

Zintegrowany system monitorowania i analizy bezpieczeństwa sieci obejmujący 8 szpitali

CEDC

CEDC

Wdrożenie rozwiązania DLP do klasyfikacji i etykietowania dokumentów

Instytut Onkologii w Gliwicach

Instytut Onkologii w Gliwicach

Wdrożenie rozwiązania do pasywnego wykrywania w ruchu sieciowym anomalii, wykrywania i przeciwdziałania wyciekowi; system do symulacji skutków wdrożenia nowych rozwiązań

T-Mobile Polska

T-Mobile Polska

Dostawa i wdrożenie systemu nadzoru sieci w celu monitorowania i zwiększenia bezpieczeństwa teleinformatycznego

Kramp (Grene Dystrybucja)

Kramp (Grene Dystrybucja)

Wdrożenie rozwiązania do monitorowania ruchu sieciowego oraz wydajności aplikacji

Politechnika Rzeszowska

Politechnika Rzeszowska

Rozwiązanie do symulacji i modelowania sieci teleinformatycznych

Enea

Enea

Dostawa sprzętu  do budowy i utrzymania sieci WiFI; wdrożenie analizatorów sieciowych do monitoringu i troubleshootingu sieci

Dostawa sprzętu sieciowego Cisco do budowy i utrzymania sieci bezprzewodowych WiFI
Kancelaria Sejmu

Kancelaria Sejmu

Audut sieci bezprzewodowej; dokonanie pomiaru warunków radiowych w budynkach sejmowych wraz z dogłębną analizą wyników.

PGNIG

PGNIG

Audyt sieci WiFi, wykonanie pomiarów środowiska radiowego