Zakres oferty

Rozwiązania do modelowania i symulacji sieci pomagają pokonywać trudności, jakie towarzyszą wdrażaniu nowych usług sieciowych oraz wprowadzaniu zmian związanych np. z konsolidacją centrów danych lub migracją do technologii MPLS. Umożliwiają one:

  • Wizualizację topologii, ruchu i zdarzeń w sieci
  • Automatyczną dokumentację konfiguracji sieci i połączeń pomiędzy urządzeniami, na bieżąco uwzględniającą wprowadzane zmiany
  • Wykrywanie zmian w topologii, konfiguracji i wydajności pracy sieci oraz automatyczną ocenę ich wpływu na pracę infrastruktury
  • Optymalizację pojemności i konfiguracji QoS, maksymalizację wykorzystania zasobów sieciowych, zwiększenie niezawodności
  • Planowanie wdrożeń nowych technologii np. VoIP, VPN, MPLS
  • Weryfikację wpływu planowanych zmian na wydajność, obciążenie i niezawodność działania sieci

Powiązane produkty

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803