Zakres oferty

Wykonujemy testy penetracyjne infrastruktury sieciowej, audyty bezpieczeństwa jak również usługi red teamingowe – techniki ofensywne pozwalające odnaleźć podatności, które umknęłyby niedostrzeżone do czasu prawdziwego ataku.

Główne korzyści:
  • Kompletna i obiektywna informacja o potencjalnych zagrożeniach oraz ich rzeczywistym wpływie na bezpieczeństwo zasobów IT organizacji.
  • Alokacja zasobów bezpieczeństwa zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Zapewnienie zgodności z tymi przepisami, które wymagają stosowania testów penetracyjnych czy okresowych audytów bezpieczeństwa.
  • Weryfikacja poziomu świadomości użytkowników końcowych w zakresie różnego rodzaju zagrożeń w szczególności ataków socjotechnicznych.
 
Testy i audyty są przeprowadzane są przez zespół inżynierów posiadających certyfikaty takie jak poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli "Tajne" oraz "NATO Secret", CISA, CISSP, Core Impact Certified Professional, Audytor wiodący ISO 27001.
Posiadają oni  wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac wdrożeniowych, szkoleniowych oraz audytorskich pozyskane podczas realizacji szeregu skomplikowanych projektów dla największych firm i instytucji.

Firma Passus SA spełnia wymagania stawiane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, które potwierdzają zdolność spółki do realizacji usług w instytucjach i gałęziach przemysłowych związanych z dostępem do informacji niejawnych - krajowych jak i NATO oraz Unii Europejskiej.

Testy penetracyjne
Nasza oferta zawiera pełny zakres testów penetracyjnych realizowanych z wykorzystaniem aplikacji CORE Impact Pro lub dedykowanych testów manualnych. Dedykowane, manualne testy penetracyjne odzwierciedlają faktyczny sposób działania cyberprzestępców podczas ataków wymierzonych w konkretną organizację.
Zakres oferty:
  • Testy penetracyjne sieci przewodowej
  • Testy penetracyjne sieci bezprzewodowej
  • Testy penetracyjne ochrony styku z internetem
  • Testy penetracyjne ochrony stacji roboczych
  • Testy penetracyjne ochrony poczty email
  • Testy penetracyjne infrastruktury Active Directory
  • Testy aplikacji (po dokładnym uzgodnieniu z działem bezpieczeństwa)

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803