Passus SA

Passus SA
ul. Goraszewska 19
02-910 Warszawa

Numer KRS: 0000518853
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy

REGON: 147353931
NIP: 5213676600

Telefon: + 695 444 803
Fax: +48 22 100 47 68

Osoba do kontaktu w zakresie relacji inwestorskich:
Dariusz Kostanek
E-mail: ir@passus.com

Autoryzowany doradca

INC Spółka Akcyjna
ul. Krasińskiego 16
60-830 Poznań

Numer KRS: 0000028098
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy

REGON: 630316445
NIP: 778-10-24-498

Telefon: + 48 (61) 851 86 77
Fax: + 48 (61) 851 86 77
E-mail: biuro@incsa.pl
www.incsa.pl

Animator rynku

Dom Maklerski BDM SA
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała

Telefon: + 48 33 812 84 40
Fax: + 48 33 812 84 42
www.bdm.com.pl