Passus Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Passus Spółka Akcyjna przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021.