Passus Ambience

Passus Ambience przekształca zdarzenia i informacje z ruchu sieciowego np. http, logów i źródeł zewnętrznych w ustrukturalizowaną informację biznesową i dostarcza ją w czasie rzeczywistym do systemów analitycznych.

 • Szybka i nieinwazyjna implementacja - Ambience zasila systemy antyfraudowe danymi bez ingerencji w aplikacje internetowe i systemy bankowe
 • Korelacja zdarzeń w ramach sesji użytkownika pozwala zebrać wszystkie sekwencje zdarzeń korzystając z numerów IP, adresów MAC i nazw użytkowników
 • Pojedyncze zapytania lub odpowiedzi mogą być łączone w jedno zdarzenie zawierające istotne informacje takie jak: rodzaj aktywności, jakie dane były przesyłane, kto i kiedy je wysyłał;
 • Sekwencje zdarzeń mogą być automatycznie uzupełniane o informacje z poprzedzających je zdarzeń lub o dane z innych źródeł (AD, LDAP, plików csv, systemów ERP itd.);
 • Filtrowanie i korelacja istotnych danych oraz łączenie sekwencji zdarzeń w jedno zdarzenie już na poziomie sondy ogranicza obciążenie systemów analitycznych;

Dodatkowo Passus Ambience umożliwia identyfikację zdarzeń mających charakter anomalii mogących świadczyć o próbach nadużyć wewnętrznych.
 • Wykrywa niestandardowe zachowania podczas logowania do sieci lub aplikacji:
  • Próby odgadnięcia haseł/loginów
  • Nietypowy proces autoryzacji np. ze względu na lokalizację użytkownika
 • Raportuje podejrzane operacje na plikach, np. kopiowanie katalogów zawierających poufne dokumenty na komputery osobiste lub dyski
  wirtualne;
 • Monitoruje liczby zapytań do bazy danych i wykrywa nietypowe zdarzenia np. nagły wzrost liczby zapytań, odpytywania bazy w nietypowych porach dnia, przez określoną osobę lub za pośrednictwem określonego formularza;
 • Wykrywa nieautoryzowane tunelowanie ruchu, przesyłanie danych za pośrednictwem zmodyfikowanych adresów url, pakietów diagnostycznych, usług DNS lub http;
 • Identyfikuje przypadki wykorzystania zewnętrznych formularzy i aplikacji webowych do nieautoryzowanego transferu danych.

Pobierz dodatkowe materiały

datasheet_template.jpg
Datasheet: Opis najważniejszych funkcjonalności rozwiązania Passus Ambience
Pobierz datasheet
czytaj_blog.png
Przeczytaj na blogu: Antyfraud w czasie rzeczywistym
Przeczytaj artykuł

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803