Zarządzanie cyklem życia użytkownika z perspektywy codziennych wyzwań dla działu IT

Webinarium na temat zarządzania użytkownikami w środowisku rozproszonym. Prezentacja rozwiązań Manage Engine wspomagających kadrę pracowniczą w obsłudze procesów takich jak np. zatrudnianie nowych osób, zarządzanie dostępem, monitorowanie aktywności użytkowników czy bieżące rozwiązywanie problemów.

Ile da się wycisnąć z NetFlow? - monitoring sieci i użytkowników w dobie pracy zdalnej.

Webinarium poświęcone roli, jaką odgrywa protokół NetFlow w monitoringu wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury IT, szczególnie w kontekście wyzwań, jakie przyniosła migracja pracowników do lokalizacji zdalnych.

StressTester - testy wydajnościowe i obciążeniowe aplikacji i usług

Tematyka przeprowadzania testów wydajnościowych i diagnostycznych aplikacji internetowych.

Jakie parametry można zmierzyć za pomocą NetFlow i dlaczego nie jest to app response time?

Inżynier Passus omawia, jakie parametry można monitorować przy pomocy NetFlow, a które należy mierzyć innymi metodami..

NetFlow a wykrywanie ataków DDoS - BGP FlowSpec

Kontynuacja cyklu webinarów na temat wykorzystania NetFlow do przeciwdziałania atakom DDoS. Bohaterem tego odcinka jest protokół BGP FlowSpec.

Praca zdalna a wyzwania dla działów IT. Cloud Desktop - bezpieczna i wydajna praca zdalna

O tym jak stworzyć pracownikom możliwość pracy z każdego miejsca, w dowolnej chwili i z dowolnego urządzenia, wykorzystując środowisko Amazon Workspaces. Prezentacja prowadzona wspólnie i dzięki uprzejmości naszego klienta - firmy Esselte, dla której uruchomiliśmy platformę kryzysowych stanowisk pracy..