Wydajność IT

Monitoruj aplikacje w najważniejszym miejscu - u użytkownika

Tematem prezentacji jest monitorowanie wydajności aplikacji klient-serwer z perspektywy użytkownika. Na przykładzie rozwiązania Riverbed Aternity pokazane zostaną techniki proaktywnego zarządzania wydajnością aplikacji typu thick-client, WWW, VDI, Citrix i innych uruchamianych na urządzeniach stacjonarnych, mobilnych i wirtualnych z różnymi systemami operacyjnymi.

Amazon Web Services - dlaczego już teraz warto wystartować z Public Cloud

O tym jakie są zalety i wady chmury oraz jak zacząć swoją przygodę z Amazon Web Services.

Wydajność sieci a ciągłość działania aplikacji

Praktyczne aspekty związane z monitorowaniem, analizowaniem i testowaniem sieci TCP/IP czasie rzeczywistym. Prezentacja możliwości rozwiązania NetIM firmy Riverbed w kontekście diagnozowania i raportowania problemów sieciowych mających bezpośredni wpływ na wydajność aplikacji.

Zwiększenie przepustowości czy optymalizacja sieci WAN?

Prezentacja możliwości rozwiązań Riverbed SteelFusion oraz SteelHead, które pozwalają na pełną konsolidację danych i aplikacji oraz zapewniają wydajność na poziomie sieci LAN dostępną w oddziałach poprzez sieć WAN.

Sposoby monitorowania sieci: Analiza pakietów vs NetFlow

Prezentacja w trakcie której inżynier Passus omawia metody oparte na analizie pakietów i protokole NetFlow, prezentuje także przykładowe narzędzia do monitoringu sieci.

Monitorowanie wydajności aplikacji

Tematem prezentacji jest rozwiązanie Riverbed Aternity służące do monitorowania i diagnostyki środowisk m.in. takich jak Office 365, Citrix, Android, iOS czy Java.