Jak w 60 sekund wykryć luki w bezpieczeństwie i wąskie gardła infrastruktury IT?

Zapis webinarium na temat monitoringu i analizy ruchu sieciowego w oparciu o najnowszą wersję rozwiązania Sycope.

Czy z NetFlow da się jeszcze wycisnąć coś nowego

Webinarium o tym, w jaki sposób informacje zebrane przy wykorzystaniu protokołu NetFlow mogą ułatwić codzienną pracę osób odpowiedzialnych za wydajność i bezpieczeństwo sieci. W oparciu o rozwiązanie FlowControl i jego najnowszą wersję prowadzący prezentuje kilka mniej standardowych zastosowań, takich jak np. analiza translacji NAT.

Zarządzanie cyklem życia użytkownika z perspektywy codziennych wyzwań dla działu IT

Webinarium na temat zarządzania użytkownikami w środowisku rozproszonym. Prezentacja rozwiązań Manage Engine wspomagających kadrę pracowniczą w obsłudze procesów takich jak np. zatrudnianie nowych osób, zarządzanie dostępem, monitorowanie aktywności użytkowników czy bieżące rozwiązywanie problemów.

Ile da się wycisnąć z NetFlow? - monitoring sieci i użytkowników w dobie pracy zdalnej.

Webinarium poświęcone roli, jaką odgrywa protokół NetFlow w monitoringu wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury IT, szczególnie w kontekście wyzwań, jakie przyniosła migracja pracowników do lokalizacji zdalnych.

StressTester - testy wydajnościowe i obciążeniowe aplikacji i usług

Tematyka przeprowadzania testów wydajnościowych i diagnostycznych aplikacji internetowych.

Jakie parametry można zmierzyć za pomocą NetFlow i dlaczego nie jest to app response time?

Inżynier Passus omawia, jakie parametry można monitorować przy pomocy NetFlow, a które należy mierzyć innymi metodami..