Seminarium: Quo vadis APM/NPM? Dokąd zmierza monitoring i troubleshooting sieci i aplikacji?

6
Paź

Seminarium: Quo vadis APM/NPM? Dokąd zmierza monitoring i troubleshooting sieci i aplikacji?

W trakcie spotkania omówione zostaną możliwości dostępnych rozwiązań APM/NPM, praktyczne aspekty monitoringu wydajności aplikacji, gromadzenia i analizy danych netflow, wykrywania symptomów awarii i troubleshootingu. Poruszone zostaną także kwestie związane z monitoringiem połączeń VoIP oraz obciążeniem serwerów.

Więcej