Site survey i planowanie sieci WiFi

Nasza oferta obejmuje narzędzia i usługi polegające na analizie obiektu pod kątem instalacji WiFi. Rezultatem analizy są mapy zasięgu ze wskazaniem lokalizacji dla punktów dostępowych oraz obszarów o zwiększonej interferencji. Oferowane rozwiązania umożliwiają:

  • modelowanie sieci wifi, w tym optymalnego rozmieszczenia i konfiguracji punktów dostępowych z uwzględnieniem barier architektonicznych, potrzeb użytkowników i aplikacji.
  • stworzenie szczegółowej dokumentacji technicznej zawierającej schematy zasięgu sieci, mapy ze wskazaniem idealnych lokalizacji dla punktów dostępowych czy wizualizacje obszarów o zwiększonej interferencji,
  • stworzenie specyfikacji sprzętowej, dzięki czemu można łatwo zaplanować budżet wdrożenia sieci WiFi przed rozpoczęciem wdrożenia,
  • walidację poziomu bezpieczeństwa poprzez monitorowanie zasięgu sygnału i możliwości jego wydostania poza obszar instalacji.

Pobierz dodatkowe materiały


Nagranie z webinarium: Dobre praktyki przy projketowaniu i konfiguracji sieci WiFi
Obejrzyj nagranie
Nagranie z webinarium: Jak samodzielnie przeprowadzić site survey sieci WiFi
Obejrzyj nagranie

Powiązane produkty


AirMagnet Survey PRO
narzędzie do pomiarów sieci 802.11 na podstawie przechwyconego sygnału, prognoz i symulacji
Więcej
AirMagnet Spectrum XT
bada widmo radiowe w sieci Wi-Fi, identyfikuje i lokalizuje źródła interferencji