SteelCentral Portal

Wydajność aplikacji ma krytyczne znaczenie dla dzisiejszych organizacji, jednak wskazanie źródeł problemów jest coraz trudniejsze do osiągnięcia w dzisiejszych złożonych środowiskach IT, które często obejmują  tradycyjne centra danych, zewnętrzne urządzenia hostingowe, oddziały, urządzenia mobilne i chmury oparte na technologiach IaaS i SaaS.

Wiele organizacji rozwiązuje problemy z wydajnością aplikacji w atmosferze konfliktu,  gdzie zespoły odpowiedzialne za sieć, aplikacje, infrastrukturę w oparciu o własne zestawy narzędzi i bazując na fragmentarycznych metrykach przerzucają się winą za problemy z wydajnością.

SteelCentral Portal to rozwiązanie integrujące i wizualizujące dane pochodzące z różnych narzędzi Riverbed, co daje pełny obraz środowiska aplikacji na dowolnym poziomie, i w rezultacie szybsze diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Narzędzie pozwala na wgląd w  tzw. end-user experience, czyli wydajność aplikacji z poziomu użytkownika końcowego, oraz inne parametry sieciowe i aplikacyjne wpływające na wydajność.

Dzięki połączeniu danych pochodzących z innych narzedzi Riverbed takich jak SteelCentral AppInternals, AppResponse, NetAuditor, NetProfiler i NetSensor  różne zespoły są w stanie uzyskać pełny obraz środowiska aplikacji, a menedżerowie wskazać, który z tych zespołów  jest odpowiedzialny za rozwiązanie problemu.

Najważniejsze korzyści:

  • Kompleksowa analiza wydajności aplikacji – SteelCentral Portal jednym z nielicznych rozwiązań do zarządzania wydajnością, które w ramach jednej konsoli gromadzi szeroki zakres informacji z zakresu doświadczeń użytkownika, wydajności aplikacji, sieci, infrastruktury i serwera
  • Szybkie rozwiązywanie problemów operacyjnych
  • Efektywne wykorzystanie zasobów IT
  • Koncentracja zasobów IT na inicjatywach strategicznych, a nie „gaszeniu pożarów”

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803