SteelCentral NPM

Rozwiązania do zarządzania wydajnością infrastruktury sieciowej firmy Riverbed pomagają zrozumieć współzależności między działaniem sieci i aplikacji. Obejmują kompletny zestaw narzędzi do monitorowania i rozwiązywania problemów w sieciach LAN/WAN. Wspierają zasoby IT w ich planowaniu, audycie oraz procesie tworzenia dokumentacji. Wybrane zastosowania:

 • Monitorowanie ruchu sieciowego w oparciu o protokół NetFlow i jego pochodne;
 • Diagnostyka problemów wydajnościowych i awarii w sieci;
 • Automatyczna dokumentacja sieci i połączeń pomiędzy urządzeniami;
 • Wykrywania zmian i w topologii, konfiguracji i wydajności pracy sieci wraz oceną ich konsekwencji;
 • Planowania i modelowania sieci pod kątem nowych usługi, aplikacji lub narzędzia komunikacji;
 • Pomiar jakości usług VoIP i weryfikacja utrzymania QoS.

Zestaw rozwiązań Riverbed NPM obejmuje narzędzia:

 • Riverbed NetExpress -  łączy w jednym urządzeniu monitoring ruchu sieciowego w oparciu o protokół netflow z funkcją przechwytywania i analizy pakietów. Sprawdza przepustowość sieci, średnie opóźnienia na łączach, wskazuje najbardziej aktywnych użytkowników, tworzy mapy zależności pomiędzy serwerami dostarczającymi aplikacje. 
 • Riverbed Packet Analyzer - rozwiązanie do analizy i wizualizacji pakietów w celu szybkiego rozwiązywania problemów w sieciach LAN.
  Umożliwia głęboką analizę protokołów HTTP/S, VoIP, FIX, CIFS, MSSQL, LSE ITCH, GTP, MYSQL oraz analizę VDI (virtual desktop infrastructure) VMWare PCoIP, Citrix ICA, CGP.
 • Riverbed NetProfiler -  rozwiązanie umożliwiające przygotowanie analiz i raportów dotyczących obciążeń sieciowych i poziomu wykorzystania internetu, aktywności użytkowników i usług, a także incydentów bezpieczeństwa. Zebrane dane i analizy ułatwiają optymalizację infrastruktury sieciowej.
 • Riverbed NetAuditor - rozwiązanie umożliwiające przeprowadzanie okresowych zautomatyzowanych audytów konfiguracji sieci obejmujących m.in. poprawność adresacji urządzeń sieciowych, weryfikację wersji oprogramowania systemowego urządzeń, sprawdzenie zabezpieczenia dostępu do urządzeń (listy ACL, hasła, itp.)
 • Riverbed Portal - rozwiązanie integrujące i wizualizujące dane pochodzące z różnych narzędzi Riverbed, co daje pełny obraz środowiska aplikacji na dowolnym poziomie, i w rezultacie szybsze diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.
 • Riverbed NetIM (wcześniej NetCollector) - rozwiązanie do zarządzania wydajnością komponentów infrastruktury IT i oceny ich wpływu na ciągłość działania aplikacji. Monitoruje urządzenia sieciowe pod kątem zmian w konfiguracji, wizualizuje topologię sieci, identyfikuje ścieżkę używaną przez aplikacje, pomaga w rozwiązywaniu problemów z infrastrukturą IT. W połączeniu z innymi rozwiazaniami Riverbed SteelCentral tworzy całościowe rozwiazanie do zarządzania wydajnością sieci i aplikacji. 

Pobierz dodatkowe materiały

datasheet_template.jpg
Datasheet: Opis najważniejszych funkcjonalności rozwiązań Riverbed SteelCentral (rozwiązania do zarządzania wydajnością sieci i aplikacji)
Pobierz datasheet
datasheet_template.jpg
Datasheet: Opis najważniejszych funkcjonalności rozwiązania Packet Analyzer (analiza i wizualizacja pakietów)
Pobierz datasheet

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803