SteelCentral APM

Rozwiązania do zarządzania wydajnością aplikacji firmy Riverbed zostały wyposażone w szereg narzędzi, które pozwalają zidentyfikować problemy z wydajnością i dostępnością aplikacji zanim zostaną zgłoszone przez ich użytkowników. Rozwiązania do śledzenia transakcji  i monitorowania pracy komponentów umożliwiają efektywne zarządzanie wydajnością, a także planowanie i rozwój infrastruktury IT na potrzeby wielowarstwowych aplikacji. Wybrane zastosowania:

 • Symulacje wydajności aplikacji przed jej wdrożeniem w środowisku produkcyjnym;
 • Certyfikowanie gotowości sieci na wdrożenie nowej lub zmodyfikowanej  aplikacji;
 • Wczesna identyfikacja symptomów wskazujących na problemy wydajnościowe;
 • Diagnozowanie źródła problemu z wydajnością lub dostępnością aplikacji;
 • Automatyczne wskazywanie działań naprawczych;
 • Opracowanie raportów będących podstawą dla dalszych inwestycji;
 • Konfigurowanie alarmów, które mogą być oparte na wykorzystaniu dowolnego filtra lub kombinacji filtrów.
Zestaw rozwiązań Riverbed APM obejmuje narzędzia:
 • SteelCentral AppResponse - rozwiązanie do monitorowania wydajności aplikacji z punktu widzenia użytkownika końcowego. Identyfikuje te elementy infrastruktury, które przyczyniają się do opóźnień pozwalając szybko wyizolować i rozwiązać ewentualne problemy. 
 • SteelCentral AppInternals - analizuje zachowanie aplikacji na serwerze i gromadzi szczegółowe informacje o jej działaniu, wydajności jak również o pracy poszczególnych komponentów serwera.
 • SteelCentral Aternity - monitoruje aplikacje na urządzeniach uzytkowników (komputerach, tabletach lub smartfonach). Gromadzone na kolektorze dane są analizowane dzięki czemu na bieżąco dostępna jest informacja o zainstalowanych aplikacjach, stopniu obciążenia zasobów, awariach, czasie oczekiwania użytkownika.
 • SteelCentral Portal - rozwiązanie integrujące i wizualizujące dane pochodzące z różnych narzędzi Riverbed, co daje pełny obraz środowiska aplikacji na dowolnym poziomie, i w rezultacie szybsze diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.

Pobierz dodatkowe materiały

Opis najważniejszych funkcjonalności rozwiązania Riverbed
Datasheet: Opis najważniejszych funkcjonalności rozwiązania Riverbed AppResponse
Pobierz datasheet
obejrzyj_webinar.png
Nagranie z webinarium: Monitorowanie wydajności aplikacji przy pomocy rozwiązań Riverbed
Obejrzyj nagranie

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803