Qualys Guard

Qualys Guard jest systemem umożliwiającym wykrywanie i zarządzanie podatnościami. System identyfikuje wszystkie zasoby (w tym nieautoryzowane lub zapomniane urządzenia i aplikacje), weryfikuje ich podatność na zagrożenia. Skanuje serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe, aplikacje, platformy wirtualizacyjne, systemy typu SCADA. Na podstawie zebranych informacji generuje raporty o klasyfikacji i istotności wykrytych podatności. Zaawansowane narzędzia ułatwiają nadawanie priorytetów, ticketowanie, automatycznie weryfikują wykonanie zlecenia wspierając rozliczenie poszczególnych osób z przydzielonych zadań.

Kluczowe cechy i zastosowania:

  • rozpoznanie i priorytetyzacja wszystkich zasobów sieci bez instalacji jakiegokolwiek oprogramowania;
  • skanowanie i zarządzanie podatnościami systemów sieciowych;
  • efektywnie zarządzanie procesem działań naprawczych;
  • moduły WAS (Web Application Scanning) oraz MDS (Malware Detection Services) pozwalające monitorować bezpieczeństwo aplikacji WEB;
  • pełne zarządzanie zasobami z poziomu konsoli www;
  • bogate możliwości kontroli zgodności z regulacjami prawnymi (moduł Policy Compliance) oraz raportowania;
  • dostępność zarówno skanerów fizycznych jak i wirtualnych ułatwiająca implementację rozwiązania w rozbudowanych strukturach IT.

Rozwiązanie jest oprogramowaniem dostępnym na żądanie, stanowiącym usługę „Software as a Service” (SaaS) i nie wymaga utrzymywania dedykowanej infrastruktury w celu implementacji i zarządzania.

Pobierz dodatkowe materiały


Datasheet: Qualys Guard - narzędzie do wykrywania i zarządzania podatnościami
Pobierz datasheet

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803