Passus Ambience

Passus Ambience

Passus Ambience dokonuje ekstrakcji danych z ruchu sieciowego i strumieni informacji. Umożliwia ich przekształcenie, w tym uzupełnienie o dane z zewnętrznych źródeł, a następnie przekazanie do dowolnego sytemu np. SIEM, Business Intelligence, zbiorów bigdata, systemów antyfraudowych lub compliance.

AMBIENCE ANTYFRAUD

Rozwiązanie umożliwiające wykrywanie oraz dokumentowanie anomalii oraz aktywności noszących symptomy nadużycia lub oszustwa takich jak np. podejrzane operacje na plikach, nagły wzrost liczby zapytań do bazy danych czy niestandardowe zachowania podczas logowania do sieci lub aplikacji.

AMBIENCE HEALTHCARE

Rozwiązanie umożliwiające inteligentne rozpoznawaniu obrazu i w rezultacie ochronę danych pochodzących z urządzeń obrazowania medycznego. Dane są analizowane w ruchu na podstawie ich zawartości, bez względu na format zapisu pliku w popularnych protokołach komunikacyjnych.
PRODUKT PLANOWANY

AMBIENCE SCADA

Rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo informatyczne środowiska SCADA poprzez monitorowanie i analizowanie ruchu sieciowego pod kątem występowania zjawisk mogących zakłócić pracę sieci i urządzeń (np. działanie złośliwego oprogramowania, błędy oprogramowania, naruszenia polityki bezpieczeństwa)
PRODUKT PLANOWANY

ZAPYTAJ O TESTY ROZWIĄZAŃ PASSUS AMBIENCE


O firmie Passus

Bazując na własnych produktach i usługach oraz technologiach uznanych światowych producentów tworzymy i wdrażamy rozwiązania dostosowane do wymagań klienta. Posiadamy własny zespołów programistów i inżynierów realizujących projekty na indywidualne zamówienie. Na bazie zebranych doświadczeń, w maju 2014 roku wprowadziliśmy na rynek Passus Ambience - unikalne w skali światowej rozwiązanie umożliwiające identyfikację nadużyć i incydentów w oparciu o analizę ruchu sieciowego i strumieni informacji.

Dlaczego Passus Ambience

Rozwiązanie elastyczne, zgodne z polskimi normami i realiami
Granularny system uprawnień i anonimizacja danych wrażliwych
Łatwość instalacji i konfiguracji

Klienci

Centrum Onkologii w Gliwicach
Urząd Marszałkowski w Łodzi