New Relic

New Relic to narzędzie z obszaru APM (Application Performance Management), które w unikatowy sposób rozpoznaje i rozwiązuje problemy z wydajnością aplikacji. New Relic monitoruje każdy szczegół  aplikacji, od doświadczenia użytkownika końcowego, poprzez serwery, aż po wiersze kodu. Ponadto wykorzystanie modelu Saas daje więcej swobody, elastyczności i kontroli – bez nadmiernych kosztów i barier typowych dla opcji wdrażanych lokalnie.

New Relic od 6 lat zajmuje miejsce wśród liderów w kwadrancie Gartnera dla rozwiązań APM. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w kwadrancie tym znajdują się także dobrze znani dostawcy rozwiązań NPM, jak Riverbed, czy wiodące firmy IT, jak Microsoft, Oracle czy IBM. Jednak – zdaniem Gartnera – to właśnie rozwiązanie New Relic jest jednym z najlepszych na rynku.

Najważniejsze korzyści:
 • System agentowy, który umożliwia monitoring działania aplikacji i ich infrastruktury.
 • Model subskrypcyjny i działanie w chmurze, które przekłada się na łatwą skalowalność i błyskawiczne wdrożenie.R
 • Raportowanie SLA (bardzo użyteczne w kontekście zweryfikowania ciągłości działania aplikacji i usług).
 • Obsługuje szeroki zakres technologii – umożliwia monitorowanie aplikacji napisanych w Java, .Net, php, node.js, Ruby, Go

Sposób działania
New Relic wykorzystuje agentów w celu gromadzenia informacji o stanie aplikacji, a następnie przedstawia wskaźniki uzyskiwane w czasie rzeczywistym i dane dotyczące zdarzeń poprzez intuicyjne pulpity, powiadomienia alarmowe i zaawansowane raporty. Agenci rozwiązania New Relic są instalowani na serwerach, nie ma znaczenia, czy te serwery są w chmurze czy też na urządzeniach wewnątrz organizacji – w obu tych wypadkach monitoring będzie działał tak samo wydajnie.

Najważniejsze funkcjonalności:
 • Analiza wydajności w czasie rzeczywistym - prezentuje statystyki dotyczące wydajności z punktu widzenia użytkownika, stopień wykorzystania serwera, diagnostykę na poziomie kodu i wiele więcej – pełen wgląd w dowolnym momencie
 • Monitorowanie rzeczywistych użytkowników - New Relic zbiera dane dotyczące wydajności przeglądarki w czasie rzeczywistym bezpośrednio od rzeczywistych użytkowników końcowych
 • Monitorowanie serwera - wyświetla parametry pracy serwera www w kontekście wydajności aplikacji
 • Wydajność SQL/NoSQL - dostarcza szczegółowych analiz dotyczących wydajności baz danych, np. najwolniejszych transakcji w bazie danych schodząc do poziomu kodu aplikacji
 • Śledzenie transakcji aplikacji - pozwala na zobrazowanie całego przebiegu odpowiedzi aplikacji i poznanie szczegółowej chronologii poszczególnych zapytań
 • Powiadomienia - możliwośc ustawienia progów dla krytycznych wskaźników i otrzymywania alertów po ich przekroczeniu
 • Monitorowanie SLA - funkcja monitorowania dostępności co 30 sekund wysyła polecenie ping do aplikacji i ostrzega, gdy strona przez określony czas pozostaje niedostępna
 • Mapa usługi - agenci, po ich instalacji na serwerach i aplikacjach, w sposób automatyczny korelują jakie są relacje tych aplikacji i serwerów z ich środowiskiem działania
 • Profilowanie Java - możliwość przełączania widoków dla wszystkich lub różnych instancji Java aplikacji
Rozwiązania New Relic zbudowane jest z  modułów, z których najważniejsze to:
 • APM – najważniejszy moduł mierzący wydajność działania aplikacji;
 • Infrastructure – umożliwiający analizę parametrów serwerów;
 • Mobile i Browser - moduły umożliwiające monitoring po stronie użytkownika;
 • Synthetics – umożliwiający przeprowadzanie testów syntetycznych działania naszych aplikacji. New Relic posiada automaty testujące rozmieszczone na całym świecie w kilkunastu dużych miastach. 
Dodatkowo rozwiązanie jest też wyposażone w wiele pluginów i dodatkowych narzędzi, które sprawiają, że łatwiej jest analizować dane przetwarzane w rozwiązaniu.

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803