TruView

TruView to kompleksowy system do monitorowania wydajności sieci i aplikacji. Moduł wydajności sieci (Network Performance Monitoring Tool) oferuje widoki wydajności i obciążenia sieci dzięki interakcji z routerami, przełącznikami i innym sprzętem sieciowym. Zbiera szczegółowe dane o przepływach sieciowych generowanych przez te urządzenia, niezależnie od formatu. Moduł wydajności aplikacji (Application Performance Monitoring Tool) działa w oparciu o technologię przechwytywania, filtrowania i zapisywania danych, bezpośrednio z łącza lub span portu, związanych z każdą operacją wykonywaną przez aplikacje - nawet w przypadku aplikacji zwirtualizowanych.
System może także wykorzystywać dane pochodzące z innych źródeł: z aktywnych urządzeń sieciowych, wyspecjalizowanego sprzętu (np. sond) oraz aplikacji do zarządzania infrastrukturą IT - i na ich podstawie udostępnia wszechstronny obraz wydajności całej infrastruktury. Umożliwia dzięki temu szybkie ustalenie, czy problem ma związek z siecią, serwerem czy aplikacją, co w połączeniu z możliwością dogłębnej analizy przyczyny problemu oznacza krótszy czas potrzebny na jego rozwiązanie i wprowadzenie stosownych zmian.

Najważniejsze funkcje:

  • szybkie wyodrębnianie błędów związanych z aplikacjami, systemami i siecią
  • monitorowanie sieci i zarządzanie jej wydajnością – wspólny zestaw pomiarów pozwalający ocenić zarówno jaka jest jakość odbioru usług przez użytkowników, jak i jakość tego, co dostarczają zewnętrzni dostawcy usług
  • zarządzanie wydajnością VoIP - szacowanie szybkości działania usługi VoIP i optymalizacja jej wydajności poprzez dostarczenie szczegółowej analizy połączeń VoIP oraz zarządzanie aplikacjami przesyłającymi dane w obrębie konwergentnej infrastruktury
  • monitorowanie poszczególnych połączeń VoIP - wykrywanie możliwych spadków wydajności usługi w każdym miejscu w sieci
  • zarządzanie zmianami - skuteczne nadzorowanie i zapewnienie dostępności usług o znaczeniu krytycznym dla działania firmy podczas zmian
  • szczegółowy podgląd wpływu wszelkich zmian - umożliwia uzyskanie wymiernych wyników wszelkich zmian w aplikacji lub w infrastrukturze

Pobierz dodatkowe materiały

datasheet_template.jpg
Datasheet: Opis najważniejszych funkcjonalności rozwiązania NetScout TruView
Pobierz datasheet

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803