Rozwiązania AirMagnet

Rozwiązania AirMagnet to cała grupa narzędzi do obsługi sieci WiFi. Umożliwiają one planowanie i projektowanie sieci, monitorowanie i rozwiązywanie problemów, identyfikację i neutralizację zagrożeń, analizę widma radiowego pod katem wychwytywania źródeł interferencji.

Grupa narzędzi obejmuje produkty:

  • AirMagnet Survey - narzędzie umożliwiające sporządzanie szczegółowych pomiarów sieci 802.11 na podstawie przechwyconego sygnału, a także prognoz i symulacji działania sieci na wstępnym etapie, gdy nie ma w niej żadnych urządzeń. Pomaga stworzyć specyfikację sprzętową dotyczącą zakupów sprzętu, co ułatwia stworzenie budżetu projektu wdrożenia sieci WiFi przed jego rozpoczęciem.
  • AirMagnet WiFi Analyzer - narzędzie do diagnozowania i rozwiązywania problemów w sieciach WiFi z poziomu urządzeń typu notebook czy tablet. Pozwala na kompletną analizę zabezpieczenia sieci w oparciu o zawarte reguły, wykrywanie nieautoryzowanych urządzeń jak również rozwiązywanie problemów z niską wydajnością sieci.
  • AirMagnet Spectrum XT - pozwala zobaczyć i zbadać widmo radiowe w sieci Wi-Fi ze szczególnym uwzględnieniem źródeł zakłóceń i ich fizycznej lokalizacji. Narzędzie jest wyposażone w wyspecjalizowana kartę bezprzewodową instalowaną w komputerze, przystosowana do pracy w sieciach radiowych i monitorowania i przesyłanych danych, co eliminuje konieczność inwestycji w specjalistyczny dedykowany sprzęt.
  • AirMagnet Enterprise – to zestaw narzędzi programowo-sprzętowych pozwalający nadzorować, zarządzać i diagnozować problemy w wielu rozproszonych sieciach WiFi z jednego centralnego punktu. AirMagnet Enterprise pozwala na bieżącą kontrolę sieci WLAN pod kątem bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności.

Pobierz dodatkowe materiały

datasheet_template.jpg
Datasheet: Opis najważniejszych funkcjonalności rozwiązania NetScout AirMagnet Survey (planowanie i pomiary sieci WiFi)
Pobierz datasheet
datasheet_template.jpg
Datasheet: Opis najważniejszych funkcjonalności rozwiązania NetScout AirMagnet WiFi Analyzer
Pobierz datasheet
datasheet_template.jpg
Datasheet: Opis najważniejszych funkcjonalności rozwiązania NetScout AirMagnet Spectrum XT
Pobierz datasheet
datasheet_template.jpg
Datasheet: Opis najważniejszych funkcjonalności rozwiązania NetScout AirMagnet Enterprise (monitorowanie sieci WiFi)
Pobierz datasheet

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803