INFORM RiskShield

INFORM RiskShield jest systemem antyfraudowym monitorującym różne usługi finansowe niezależnie od formy ich świadczenia. Obejmuje kontrolą różne kanały (internetowy, mobilny i tradycyjny) monitorując m.in. płatności on-line, płatności kartami kredytowymi, ułatwia także ocenę ryzyka kredytowego. W oparciu o dane pochodzące z wszystkich monitorowanych kanałów tworzone są dynamiczne profile klienta, które umożliwiają skutecznie przeciwdziałanie złożonym wieloetapowym próbom oszustw.

Ochrona płatności online
Dynamiczne profile uczą się standardowego zachowania użytkownika bankowości online, dzięki czemu możliwe jest zidentyfikowanie nietypowych aktywności takich jak np. przelewy na niespotykanie wysoką kwotę lub zwiększoną ilość przelewów w jednostce czasu. Dzięki logice rozmytej i możliwości tworzenia elastycznych reguł, analitycy nie muszą się przejmować problemami związanymi z określeniem przedziałów dla danego zjawiska. Inform RiskShield, posługując się danymi historycznymi pozwala określić, czy dla danego konta przelew na kwotę zdefiniowaną przez klienta będzie przelewem wysokim czy też nie. Każdy przelew jest analizowany i oceniany względem danych historycznych zawartych w dynamicznym profilu klienta. Co więcej system nieustannie aktualizuje profil klienta i zmiany jego zachowania poprzez wykorzystanie pętli zwrotnej.

Wykorzystane w rozwiązaniu RiskShield metody gromadzenia i analizy danych, w połączeniu z ultraszybkimi bazami danych „in-memory” dają wydajny system antyfraudowy, który sprawdzi się w przypadku wszystkich transakcji włączając w to szybkie przelewy typu Express Elixir, Blik. Ponadto pomaga spełnić wymagania dyrektywy Payment Services Directive 2 (PSD2).

Ochrona transakcji dokonywanych kartami płatniczymi
Inform RiskShield wyposażono w zaawansowane mechanizmy wykrywania skompromitowanych terminali płatniczych i bankomatów. W odróżnieniu od tradycyjnych metod wykrywania CPC (common point of compromise) RiskShield działa proaktywnie i wyprzedzająco. Gdy INFORM RiskShield zidentyfikuje skompromitowany terminal, automatycznie wykryje podejrzane transakcje pochodzące z kart, które prawdopodobnie poddane zostały skimmingowi (kopiowaniu). Aby zapobiec stratom, wszystkie podejrzane transakcje zostaną odrzucone. Ponadto RiskShield może także zainicjować proces blokady karty i wydania nowej.

 

Kluczowe cechy rozwiązania INFORM RiskShield:
  • Technologia oparta na inteligencji ludzkiej - rozwiązanie wykorzystuje uzupełniające się techniki, np. reguły sterowane logiką rozmytą, rozpoznawanie wzorców, profile dynamiczne, eksplorację danych, algorytmy matematyczne oraz zewnętrzne źródła danych, aby zapewnić najlepszą kombinację gwarantującą skuteczne wykrywanie oszustw
  • Wysoka wydajność wykrywania oszustw - technologia bazy danych przechowywanej w pamięci pozwala uruchamiać w czasie rzeczywistym działania o wysokiej wydajności, nawet w środowiskach o dużym obciążeniu transakcjami, zdarzeniami i danymi klientów.
  • Szybka adaptacja do nowych metod uszustw - użytkownicy mają możliwość zarządzania swoim środowiskiem RiskShield, tworząc lub modyfikując reguły w locie – bez konieczności sięgania po wsparcie działu informatycznego
  • Pełna przejrzystość i możliwość śledzenia – pełna kontrola i zrozumienie procesu decyzyjnego poprzedzającego każdą transakcję.
  • Jedno rozwiązanie wielokanałowe - mniejsza liczba false-positives dzięki wymianie odpowiednich informacji między różnymi kanałami.
  • Elastyczność i skalowalność - prosta adaptacja do zmieniającego się środowiska i istniejących  systemów

Pobierz dodatkowe materiały

obejrzyj_webinar.png
Nagranie z webinarium: Wykrywanie i przeciwdziałanie fraudom w instytucjach finansowych - najlepsze praktyki i doświadczenia z rynku polskiego
Obejrzyj nagranie

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803