IBM Guardium Data Protection

IBM Guardium Data Protection for Databases automatyzuje wykrywanie i klasyfikację wrażliwych danych, monitoruje aktywność na danych w czasie rzeczywistym i oferuje analizy kognitywne do wykrywania nietypowych działań na tych danych.

Chroni przed nieautoryzowanym dostępem do danych, ucząc się wzorców uzyskiwania dostępu przez użytkowników, a także uruchamia alerty w czasie rzeczywistym, gdy wykryje podejrzaną aktywność. Rozwiązanie dynamicznie blokuje dostęp na podstawie ID użytkowników i obejmuje ich kwarantanną, tak aby zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami.

Usprawnia i automatyzuje zapewnienie zgodności z wymogami formalno-prawnymi. To rozwiązanie zbudowane na fundamencie skalowalnej architektury, która zapewnia widoczność aktywności względem danych w największych bazach danych.

Najważniejsze cechy IBM Guardium Data Protection for Databases

  • Monitorowanie i kontrola wszelkiej aktywności na plikach - Zapewnia widoczność i pomaga w interpretacji wszystkich transakcji realizowanych przez użytkowników, w tym administratorów baz danych, programistów, zewnętrzny personel kontraktowy oraz aplikacje — na wszystkich platformach i niezależnie od protokołu.
  • Egzekwowanie strategii bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym - Monitoruje i egzekwuje strategie dotyczące ochrony newralgicznych danych, działań użytkowników uprzywilejowanych, zmian, działań użytkowników aplikacji oraz wyjątków i naruszeń zabezpieczeń.
  • Przyspieszanie zapewniania zgodności z wymogami i przeprowadzanie kontroli - Agreguje i normalizuje dane kontrolne w całym przedsiębiorstwie na potrzeby audytów, sprawozdawczości formalnej, korelacji i dochodzeń, nie korzystając przy tym z własnych funkcji kontrolnych bazy danych.
  • Obsługa środowisk heterogenicznych - IBM Security Guardium Data Protection for Databases obsługuje korporacyjne bazy danych i hurtownie danych działające w najważniejszych systemach operacyjnych, w tym IBM DB2, Oracle, Teradata, Sybase i Microsoft SQL Server w systemach Windows, UNIX, Linux, AS/400 i z/OS.
  • Łatwe dostosowywanie się do zmian w środowisku danych - Umożliwia stworzenie zwinnego środowiska ochrony danych, które odpowiednio adaptuje się do zmian — nowych użytkowników, platform i rodzajów danych.

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803