FlowMon Networks

Flagowy produkt firmy FlowMon Networks służy do monitorowania i zabezpieczenia sieci komputerowych i opiera się na technologii monitorowania przepływów IP (technologie Flow). FlowMon umożliwia podgląd ruchu sieciowego, dostarcza szczegółowych informacji o tym kto się z kim komunikuje, kiedy, jak długo, jak często, przy pomocy jakiego protokołu i jakiej usługi, oraz jaka ilość danych została przesłana. Statystyki te pozwalają na monitorowanie obciążenia sieciowego w czasie rzeczywistym i poprawienie bezpieczeństwa poprzez ujawnienie wewnętrznych i zewnętrznych ataków. Umożliwiają również rozwiązywanie problemów napotkanych w sieci, śledzenie aktywności użytkowników oraz usług, optymalizowanie infrastruktury sieciowej, monitorowanie użytkowania internetu i uwidacznianie incydentów bezpieczeństwa.

Kluczowe funkcje i zastosowania:

  • kompletne rozwiązanie monitorowania w czasie rzeczywistym transmisji sieciowej, komponentów sieciowych oraz usług wykorzystujące standardy NetFlow v5/v9 i IPFIX
  • przetwarzanie danych z pełną prędkościa Łącza bez strat pakietów dla szybkości transmisji z zakresu od 1 Gb/s do 10 Gb/s.
  • spełnianie wymogów prawnych dotyczących przechowywania danych
  • rozwiązanie typu NBA (Network Bahavior Analysis) rozszerzające kwestie bezpieczeństwa sieci poprzez wykrywanie wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń
  • nieinwazyjna instalacja w istniejącej infrastrukturze
  • skalowalna architektura - sondy i kolektory o wysokiej wydajności, zestaw pluginów oferujących funkcje dodatkowe takie jak wykrywanie anomalii i incydentów bezpieczeństwa (ADS) czy odpowiadających za spełnianie regulacji prawnych związanych z przechowywaniem danych

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803