Fidelis Network

Fidelis Network umożliwia wykrywanie, badanie i powstrzymywanie zaawansowanych ataków na każdym ich etapie. Rozwiązanie analizuje cały ruch w sieci organizacji nawet przy jego kilkugigabitowej szybkości i rozpoznaje narzędzia oraz taktyki zaawansowanych cyberprzestępców, którym na ogół udaje się pokonać systemy zabezpieczeń w innych sieciach. Fidelis zapewnia wgląd, kontekst i szybkość niezbędne do rozpoznawania zagrożeń i udaremniania prób kradzieży danych.

  • Identyfikacja ataków niewykrywanych przez inne rozwiązania – Fidelis identyfikuje nie tylko zaawansowane złoslwe oprogramowanie, exploity czy komunikację C&C, ale też zachowania atakujących, w tym związane z rekonesansem i przenikaniem do sieci oraz przygotowywaniem danych do wyprowadzenia na zewnątrz
  • Identyfikowanie i blokowanie ukierunkowanych ataków w zarodku – Fidelis Network umożliwia szybkie identyfikowanie złośliwych zachowań – w tym aktywności w metadanych sieciowych, komunikacji C&C oraz działań związanych z rekonesansem i przenikaniem do sieci – oraz zapobieganie kradzieży danych
  • Korelowanie pozornie niepowiązanych zdarzeń i zachowań w sieci – dzięki stosowaniu automatycznych mechanizmów tropiących i analiz zabezpieczeń do retrospektywnych metadanych zbieranych w ramach każdej sesji sieciowej można skutecznie korelować i weryfikować alerty generowane przez pozornie niepowiązane ze sobą zachowania w sieci
  • Szybsze wykrywanie incydentów i radzenie sobie z nimi – w ramach jednego interfejsu można szybko uzyskiwać odpowiednie informacje i analizować dane z sieci pod kątem zagrożeń, a jeśli zostanie zgłoszony alert, analitycy zabezpieczeń mogą błyskawicznie przystąpić do badań

Pobierz dodatkowe materiały


Nagranie z webinarium: Naruszenia bezpieczeństwa wykrywane przy pomocy rozwiązania Fidelis
Obejrzyj nagranie
Datasheet: Opis najważniejszych funkcjonalności rozwiązania Fidelis Network
Pobierz datasheet

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803