Fidelis Endpoint

Fidelis Endpoint umożliwia reagowanie na przypadki naruszenia zabezpieczeń, ich weryfikację i neutralizację w czasie wielokrotnie krótszym niż w przypadku stosowania tradycyjnych rozwiązań. Najważniejsze funkcje i cechy:

  • Zaawansowane możliwości dochodzeniowo-śledcze – rejestrowanie i analiza dynamicznych danych dotyczących reakcji, obrazów pamięci lub pełnych obrazów dysku i szczególowa analiza przez agenta w celu zebrania wszystkich danych śledczych
  • Alerty o zagrożeniach w punktach końcowych – automatyczne wykrywanie wskaźnika zagrożenia (np. adresu IP, DNS, nazwy procesu, URL czy MD5) w punkcie końcowym i samoczynne uruchomienie skonfigurowanej procedury reakcji
  • Ochrona poza siecią – monitorowanie punktów końcowych – bez względu na to, czy znajdują się w sieci, czy poza nią – w celu ochrony wszystkich punktów końcowych klienta
  • Integracja z istniejącymi narzędziami do ochrony bezpieczeństwa – płynna integracja z rozwiązaniami SIEM, NGFW, narzędziami do generowania alertów i innymi urządzenimi monitorującymi w celu automatycznej weryfikacji alertów oraz przystepowania do likwidacji zagrożeń
  • Zarządzanie systemami – szybka dystrybucja oprogramowania, wykonywanie określonych zadań w punktach końcowych oraz wykrywanie niezarządzanych urządzeń
  • Analiza zagrożeń – importowanie danych o zagrożeniach ze źródeł komercyjnych, danych open source i własnych danych dotyczących zagrożeń w celu automatycznego wykrywania i weryfikacji zagrożeń w punktach końcowych

Pobierz dodatkowe materiały

obejrzyj_webinar.png
Nagranie z webinarium: Naruszenia bezpieczeństwa wykrywane przy pomocy rozwiązania Fidelis
Obejrzyj nagranie
datasheet_template.jpg
Datasheet: Opis najważniejszych funkcjonalności rozwiązania Fidelis Endpoint
Pobierz datasheet

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803