Zakres oferty

Oferujemy rozwiązanie do analizy ruchu sieciowego, logów i zapytań do baz danych w celu identyfikacji zdarzeń noszących znamiona fraudu. Dokonuje ono ekstrakcji wartościowych informacji pochodzących z różnych źródeł  (ruchu sieciowego, logów z aplikacji do bankowości online, logów z sieci itp.),  łączy je ze sobą, koreluje i przekształca w zdarzenia.Zdarzenia mogą być przesłane do dowolnego zewnętrznego systemu analitycznego lub systemu antyfraudowego, w czasie rzeczywistym, w odpowiednim formacie.
Wbudowane funkcje korelacji, filtrowania i agregacji umożliwiają zmniejszenie ilości danych przekazywanych do systemów analitycznych, co w rezultacie zmniejsza koszty ich utrzymania

Oferowane rozwiązania umożliwiają:

  • Wgląd w czasie rzeczywistym w zachowania użytkowników - Informacje zebrane z ruchu w sieci internet mogą być korelowane „w locie” z innymi źródłami danych takimi jak logi, dane z sytemu bankowego, informacje dotyczące geolokalizacji
  • Szybką i nieinwazyjną implementację – rozwiązanie zasila systemy antyfraudowe danymi bez ingerencji w aplikacje internetowe i systemy bankowe, analizuje dane pochodzące z kopii ruchu bez dodatkowego obciążenia sieci i aplikacji
  • Elastyczną współpracę z zewnętrznymi systemami - przetwarzane dane mogą być eksportowane do odpowiednich systemów analitycznych - SIEM, forensic, antyfraudowych, Business Intelligence przy czym użytkownik może określić typy zdarzeń, które będą przesyłane do określonych systemów (jedna sonda może jednocześnie dostarczać dane zarówno do działów biznesowych jak i bezpieczeństwa IT);
  • Obniżenie kosztów utrzymania systemów analitycznych - wbudowane filtry pozwalają na ograniczenie ilości danych do istotnych informacji, informacje nieprzydatne z punktu widzenia systemu docelowego mogą zostać usunięte bezpośrednio na sondzie
  • Pełną ochronę danych - granularny system uprawnień i szyfrowanie danych chronią informacje poufne, a wbudowane mechanizmy umożliwiają przeprowadzenie analizy bez udostępnienia wrażliwych informacji nieautoryzowanym osobom

Powiązane produkty

Passus Ambience
przekształca zdarzenia i informacje z ruchu sieciowego i źródeł zewnętrznych i dostarcza je w czasie rzeczywistym do systemów antyfraudowych

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803