Rozwiązania antyfraudowe
rozwiazania antyfraudowe

Rozwiązania          
       antyfraudowe

Grupa rozwiązań skierowanych do banków, instytucji pośredniczących w płatnościach oraz firm ubezpieczeniowych. Stanowi odpowiedź na najnowsze techniki wykorzystywane podczas prób oszustw finansowych, wyłudzeń oraz prania brudnych pieniędzy. Zastosowane technologie umożliwiają ekstrakcję danych, ocenę stopnia ryzyka oraz podjęcie odpowiednich działań w czasie rzeczywistym przyczyniając się do znacznej redukcji kosztów bez negatywnych konsekwencji dla klientów.

ROZWIĄZANIA ANTYFRAUDOWE DLA BANKÓW

Grupa rozwiązań będących odpowiedzią na wzrost liczby płatności elektronicznych oraz różnorodności kanałów i metod ich realizacji w tym np. mikropłatności lub szybkie przelewy internetowe. Unikalną cechą rozwiązań jest ich zdolność do ekstrakcji i korelacji danych z różnych źródeł w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie uzupełniających się technik takich jak reguły sterowane logiką rozmytą, rozpoznawanie wzorców, profile dynamiczne i algorytmy matematyczne pozwala zautomatyzować proces oceny ryzyka i podejmować decyzje w czasie krótszym niż 100 milisekund.

ROZWIĄZANIA DLA FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

Rozwiązania oceniające ryzyko oszustw w związku z otrzymywanymi roszczeniami ubezpieczeniowymi. Dzięki wykorzystaniu funkcji rozpoznania wzorców w bazie profili dynamicznych oraz zastosowaniu mechanizmów logiki rozmytej rozwiązanie stanowi samouczący i samoutrzymujący się mechanizm do wykrywania prób wyłudzenia odszkodowań.

ZASILANIE SYSTEMÓW ANTYFRAUDOWYCH DANYMI

System umożliwia ekstrakcję i interpretację danych bezpośrednio z ruchu sieciowego np. http, logów oraz baz danych. Elastyczne filtry i analizatory wyodrębniają określone pliki, treści lub metadane w czasie rzeczywistym. System posiada wbudowane narzędzia do korelacji, filtrowania i agregacji, które redukują nadmiar danych do istotnych zdarzeń, i po uzupełnieniu ich o dodatkowe informacje np. dane o geolokalizacji przesyła do aplikacji scoring’owych lub antyfraudowych.

Zapytaj nas


  • Jak gromadzić dane o zachowaniu użytkowników aplikacji webowych oraz jak pozyskane dane wykorzystać do wykrywania fraudów, ataków i nadużyć, jak również do celów biznesowych.
  • Jak istotnie obniżyć koszty obsługi klientów bankowości elektronicznej i utrzymania systemów transakcyjnych
  • Na czym polega logika rozmyta i jakie jest jej zastosowanie w systemach antyfraudowych

Co nas wyróżnia

Elastyczność i koncentracja na rzeczywistych potrzebach Klienta
Własny zespół programistów i doświadczonych inżynierów sprawiają, że nie ograniczamy się tylko do sprzedaży urządzeń i licencji, lecz przygotowujemy rozwiązania pod klucz dostosowane do konkretnej infrastruktury klienta.
Innowacyjna oferta i dostępność najnowszych technologii
Jesteśmy udziałowcem spółki badawczo-rozwojowej SmartVide specjalizującej się w rozwiązaniach do eksploracji danych z wykorzystaniem systemów machine learning. Stale współpracujemy z uczelniami technicznymi i obserwujemy najnowsze trendy na świecie wprowadzając do oferty innowacyjne produkty i rozwiązania z całego Świata.
Wieloletnie doświadczenie w tematyce analizy ruchu sieciowego i strumieni danych

Od 15 lat poruszamy się w obszarze monitoringu i analizy sieci realizując w tym czasie blisko 500 projektów, dla największych polskich firm i instytucji.