antyfraud.png

Zakres oferty

Grupa rozwiązań skierowanych do banków, instytucji pośredniczących w płatnościach oraz firm ubezpieczeniowych. Stanowi odpowiedź na najnowsze techniki wykorzystywane podczas prób oszustw finansowych, wyłudzeń oraz prania brudnych pieniędzy. Zastosowane technologie umożliwiają ekstrakcję danych, ocenę stopnia ryzyka oraz podjęcie odpowiednich działań w czasie rzeczywistym przyczyniając się do znacznej redukcji kosztów bez negatywnych konsekwencji dla klientów.

ROZWIĄZANIA ANTYFRAUDOWE DLA BANKÓW

Grupa rozwiązań będących odpowiedzią na wzrost liczby płatności elektronicznych oraz różnorodności kanałów i metod ich realizacji w tym np. mikropłatności lub szybkie przelewy internetowe. Unikalną cechą rozwiązań jest ich zdolność do ekstrakcji i korelacji danych z różnych źródeł w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie uzupełniających się technik takich jak reguły sterowane logiką rozmytą, rozpoznawanie wzorców, profile dynamiczne i algorytmy matematyczne pozwala zautomatyzować proces oceny ryzyka i podejmować decyzje w czasie krótszym niż 100 milisekund.
Dowiedz się więcej

ROZWIĄZANIA DLA FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

Rozwiązania oceniające ryzyko oszustw w związku z otrzymywanymi roszczeniami ubezpieczeniowymi. Dzięki wykorzystaniu funkcji rozpoznania wzorców w bazie profili dynamicznych oraz zastosowaniu mechanizmów logiki rozmytej rozwiązanie stanowi samouczący i samoutrzymujący się mechanizm do wykrywania prób wyłudzenia odszkodowań.
Dowiedz się więcej

ZASILANIE SYSTEMÓW ANTYFRAUDOWYCH DANYMI

System umożliwia ekstrakcję i interpretację danych bezpośrednio z ruchu sieciowego np. http, logów oraz baz danych. Elastyczne filtry i analizatory wyodrębniają określone pliki, treści lub metadane w czasie rzeczywistym. System posiada wbudowane narzędzia do korelacji, filtrowania i agregacji, które redukują nadmiar danych do istotnych zdarzeń, i po uzupełnieniu ich o dodatkowe informacje np. dane o geolokalizacji przesyła do aplikacji scoring’owych lub antyfraudowych.
Dowiedz się więcej

Co nas wyróżnia

Elastyczność i koncentracja na rzeczywistych potrzebach Klienta
Własny zespół programistów i doświadczonych inżynierów sprawiają, że nie ograniczamy się tylko do sprzedaży urządzeń i licencji, lecz przygotowujemy rozwiązania pod klucz dostosowane do konkretnej infrastruktury klienta.

Masz pytania?


passus@passus.com

+48 695 444 803