Emitent posiada podmioty zależne i tworzy grupę kapitałową

Grupa kapitałowa Passus SA

Passus SA

Passus SA jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej, spółka została założona na bazie zespołu funkcjonującego do 2014 roku w ramach struktur Passus Sp. z o.o. Passus jest liderem polskiego rynku APM/NPM (Application/Network Performance Management) i ma bardzo mocną pozycję w obszarze bezpieczeństwa IT oraz rozwiązań antyfraudowych. Siłą spółki jest doświadczony zespół o bardzo wysokich kompetencjach, który potrafi rozwiązać i zapobiec większości problemów związanych z wydajnością sieci i aplikacji oraz bezpieczeństwem IT. Passus podczas realizacji projektów dla klientów wykorzystuje zarówno własne rozwiązania, jak i niszowe produkty o bardzo dużych możliwościach – stworzone m.in. przez firmy zaliczane do grona Liderów Gartnera.

Chaos Gears sp. z o.o.

Chaos Gears specjalizuje się w realizacji projektów cloud dla dużych firm i instytucji, a także szybko rozwijających się start-upów. Spółka koncentruje swoją ofertę wokół chmury w szczególności technologii Amazon Web Services (AWS), udostępniając szereg usług i narzędzi służących automatyzacji procesu migracji i zarządzania infrastrukturą i aplikacjami w chmurze. Oferta Chaos Gears jest komplementarna wobec oferty Passus, który ma w swoim portfolio rozwiązania dla dużych organizacji zapewniające bezpieczny i wydajny dostęp do chmury, m.in. firm Riverbed i Symantec.

W dniu 16 lutego 2018 r. firma Passus SA objęła 200 udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.000 zł za łączną kwotę 267.000 zł stanowiących 62,5% udziałów w kapitale i głosach na WZW w firmie Chaos Gears Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Goraszewska 19, 02-910 Warszawa, wpisanej do KRS pod nr 0000709846 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS, o nr REGON 369201072 i nr NIP 5213808415.

AISecurity sp. z o.o.

Celem AISecurity sp. z o.o. jest zajęcie wiodącej pozycji na rynku  MSS (Managed Security Services), który zdaniem zarządu Passus SA nie jest jeszcze w pełni zagospodarowany. Spółka zamierza zrealizować ten cel poprzez stworzenie Security and Network Operating Center (SNOC) i sprzedaż kompleksowych usług z zakresu monitoringu, analizy i troubleshootingu wszystkich aspektów działania infrastruktury IT organizacji.

W dniu 14 marca 2018 r. Spółka objęła 650 udziałów o łącznej wartości nominalnej 65.000 zł za łączną kwotę 65.000 zł stanowiących 65% udziałów w kapitale i głosach na WZW w nowopowstałej firmie AISecurity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Goraszewska 19, 02-910 Warszawa, wpisanej do KRS pod nr 0000727206 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS, o nr REGON 369945460 i nr NIP 5213822243.

Wisenet sp. z o.o.

Wisenet Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w realizacji projektów z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych w szczególności SIEM, SOAR oraz DAM (database activity monitoring). Passus SA posiada 462 udziały co stanowi 54,09% głosów na WZW.