Poszukujemy osoby na stanowisko Architekt sprzętu/systemu operacyjnego

2 listopada 2017

Zapraszamy do naszego Zespołu! Szczegółowy opis stanowiska znajduje się poniżej. Aplikacje prosimy przesyłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ARCHITEKT SPRZĘTU/SYSTEMU OPERACYJNEGO

Miejsce pracy: Moszczenica

Firma Passus SA. zajmuje się tworzeniem rozwiązań z zakresu APM/NPM oraz bezpieczeństwa IT. Obecnie stara się o pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu B+R, którego wynikiem będzie produkt do testowania wydajności aplikacji. Szacowany czas trwania projektu 36 miesięcy. W związku z powyższym poszukujemy kandydatów na stanowisko Architekt Oprogramowania.

Obowiązki w ramach ww. projektu
(Zakres może ulec zmianie w przypadku niepodpisania umowy o dofinansowanie z Centrum Obsługi Przedsiębiorców)

• Opracowanie architektury i zapewnienie spójności całego projektu od strony sprzętu i środowiska uruchomieniowego oraz integracja wszystkich podsystemów.
• Badania, testy, wybór oraz zastosowanie optymalnej platformy lub technologii do przychwytywania i wstępnej obróbki dużych strumieni ruchu sieciowego,
• B badania, testy, wybór oraz zastosowanie optymalnej platformy lub technologii do generowania ruchu sieciowego symulującego zachowanie wielu urządzeń w sposób
• Badania nad sposobem generowania takiego symulowanego ruchu wielu komputerów z jednej lub kilku stacji roboczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektu poprawności obsłużenia tego ruchu przez urządzenia sieciowe i bezpieczeństwa.
• Opracowanie raportu dot. sposobu zachowania/reakcji standardowych urządzeń służących do zarządzania ruchem sieciowym oraz systemów bezpieczeństwa na ruch sieciowy wygenerowany z poziomu jednej stacji.
• Przygotowanie sprzętu oraz środowiska uruchomieniowego na potrzeby prototypu.
• integracja wszystkich podsystemów oraz wdrożenia i demonstracje prototypu w warunkach laboratoryjnych.
• Demonstracje i wdrożenia systemu w warunkach operacyjnych i rzeczywistych.

Wymagania
• Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
• Minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w IT
• Doświadczenie w tworzeniu własnych systemów do obsługi dużych strumieni danych w roli architekta tych systemów
• Doświadczenie w tworzeniu własnych systemów związanych z bezpieczeństwem IT w roli architekta tych systemów
• Wiedza techniczna obejmująca heterogeniczne środowiska informatyczne (min. Windows, linux, osx, android, ios, bazy danych sql, systemy wbudowane, architektury x86,)
• Znajomość programowanie w różnych środowiskach i językach (java, c++, php, xhtml, bash, awk, sed)
• Dobra znajomość języka angielskiego.


Oferujemy:
• umowę o pracę lub umowę zlecenie w trakcie trwania projektu
• udział w szkoleniach i konferencjach
• możliwość zdobycia i rozwijania specjalistycznej wiedzy i doświadczenia
• narzędzia niezbędne do pracy
• elastyczne podejście do współpracy
• przyjazną i luźną atmosferę pracy

Termin składania aplikacji 15 GRUDNIA 2017 roku