Zapewnić bezpieczeństwo w przededniu PSD2 - debata ekspercka na temat zapobiegania fraudom w instytucjach finansowych.

Wszystkich zainteresowanych tematyką zapobiegania fraudom sieciowym w instytucjach finansowych zachęcamy do zapoznania się z relacją z debaty, jaka miała miejsce w Klubie Bankowca. W gronie kilkunastu ekspertów - osób odpowiadających za kwestie bezpieczeństwa transakcji finansowych w największych polskich bankach - dyskutowaliśmy na temat potencjalnych zagrożeń dla banków oraz ich klientów.

Kluczowe kwestie dotyczyły metod zabezpieczenia transakcji bankowych bez szkody dla szybkości i płynności dokonywanych operacji oraz kwestii odpowiedzialności banków za nadużycia dokonywane przez podmioty trzecie po implementacji dyrektywy PSD2 do polskiego systemu prawnego. Debata odbyła się pod patronatem Miesięcznika Finansowego BANK, partnerem wydarzenia były Passus SA oraz Inform GmbH – producenci specjalistycznych rozwiązań IT z zakresu antyfradu i cyberbezpieczeństwa.

Relacja z debaty dostępna tutaj