Dokument Informacyjny z dn. 28 czerwca 2018 r.


Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii D oraz akcji serii F o obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

POBIERZ