Wykrywanie zagrożeń w oparciu o analizę ruchu sieciowego oraz zachowania urządzeń