Rozwiązania SIEM

Rozwiązania SIEM

Dostarczamy produkty i usługi pozwalające na kompleksowe i wydajne zarządzanie bezpieczeństwem z wykorzystaniem zbiorów BigData zasilanych danymi z różnych urządzeń i aplikacji. Umożliwiają one:

  • Rejestrację i indeksowanie logów pochodzących ze wszystkich ważnych źródeł (systemy zabezpieczeń, systemy operacyjne, aplikacje biznesowe, urządzenia sieciowe, bazy danych)
  • Zarządzanie zdarzeniami i incydentami dzięki wbudowanym narzędziom powiadamiania, uwierzytelniania i automatyzacji procesów
  • Wizualizację i prezentację danych i wskaźników (generowanych w czasie rzeczywistym lub w oparciu o dane historyczne) za pomocą elastycznych i czytelnych pulpitów (dashboards) oraz raportów

Pobierz dodatkowe materiały


Nagranie z webinarium: Wykorzystanie rozwiązania Splunk w połaczeniu z aplikacją Enterprise Security jako systemu SIEM
Obejrzyj nagranie

Powiązane produkty


Splunk
narzędzie analityczne umożliwiające dokładny i wydajny monitoring bezpieczeństwa