Konkurs: System Integration Analyst

W związku z ogłoszonym Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2015, dalej: „Program”) Passus SA, jako podmiot zainteresowany złożeniem Wniosku w przedmiotowym Programowe ogłasza konkurs na wybór Podwykonawcy do pełnienia funkcji:  System Integration Analyst.

Szczegóły w załączonym pliku: Zapytanie_System_Integration_Analyst.pdf