Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2015), oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystna ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Passus SA składa zapytanie ofertowe pt.:  "System informatyczny wykorzystujący algorytmy inteligencji obliczeniowej w celu rozpoznawania i ochrony prywatności plików multimedialnych zawierających poufne dane medyczne pacjentów, które są przechowywane w sieciach komputerowych lub przesyłane za ich pośrednictwem".

Szczegóły postępowania w pliku do pobrania Zapytanie_Passus_SA_Technolog.pdf